Czytelnia

Psychospołeczne czynniki ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak, psychiatra, psychoterapeuta, Warszawa, 2007 Izolacja społeczna definiowana jest jako życie w samotności, brak instrumentalnego wsparcia i/lub niezdolność do dzielenia się osobistymi wyzwaniami życiowymi z bliską osobą (Eriksen,1994, za: Stuart-Shor i wsp., 2003). Można ją też opisać jako doświadczaną przez jednostkę samotność, postrzeganą jako niepożądany bądź zagrażający stan narzucony przez innych Czytaj więcej...

Problemy psychologiczne osób na wózku

„Problemy psychologiczne osób na wózku” – rozmowa z panią psycholog, mgr Katarzyną Włodarczyk Pani magister, ma Pani duże doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Czy według Pani osoba na wózku może być szczęśliwa? Czy życie osoby niepełnosprawnej może być spełnione? Z moich dość długich bo 25-letnich obserwacji wynika, że bardzo wiele osób poruszających się na Czytaj więcej...

Pojęcie zaburzeń jedzenia typu Anorexia Nervosa

mgr Aleksandra Kane, psycholog, Warszawa, 2009 Podstawową charakterystyką jadłowstrętu psychicznego według klasyfikacji DSM– IV jest odrzucanie utrzymania wagi ciała powyżej minimalnej w stosunku do wzrostu i wieku. Wskaźnik BMI wynosi 15 i poniżej lub też waga jest mniejsza niż 75 % własnej wagi należnej, czyli 75 % ABW. Inne objawy to: intensywne obawy przed przybraniem Czytaj więcej...

Miłość życia i fascynacja śmiercią według Fromma

Ericha Fromma znamy raczej głównie z książki Ucieczka od wolności. Warto jednak zapoznać się również z koncepcją tendencji konstruktywnych i destruktywnych, jakie ten wybitny psycholog i filozof opisał w swej książce Serce człowieka. Koncepcja ta jest oryginalną koncepcją Fromma, przed którym nikt o tych sprawach nie pisał. A jakże ważne jest, czy podejmowane przez nas Czytaj więcej...

Mechanizmy patogenetyczne łączące depresję i stres z chorobą niedokrwienną serca

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak, psychiatra, psychoterapeuta, Warszawa, 2006 W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiły się badania wykazujące zwiększoną śmiertelność spowodowaną chorobami sercowo-naczyniowymi w grupie pacjentów z depresją. Wykazano też, że zwiększona umieralność w tej grupie nie jest skutkiem leczenia przeciwdepresyjnego, lecz samej choroby. Udowodniono również, że depresja jest niezależnym od palenia tytoniu czynnikiem zwiększającym Czytaj więcej...