Edyta Pilipczuk

Edyta Brykalska

  • absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja kliniczna)
  • ukończyła studia podyplomowe Psychologia Sądowa na Uniwersytecie Warszawskim
  • pracuje jako psycholog w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin

W poradni In Altum

  • prowadzi konsultacje psychologiczne
  • udziela wsparcia psychologicznego osobom w kryzysach, mającym trudność w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia lub psychoterapii
  • wykonuje diagnozę psychologiczną (inteligencji oraz osobowości)
  • pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą