Małgorzata Kołodziejek

Małgorzata Kołodziejek

  • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka I stopnia psychologii klinicznej osób dorosłych,
  • ukończyła Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), czyli zaawansowane szkolenie w intensywnej psychoterapii dynamicznej oraz 3-letnie szkolenie nauczycielskie w ISTDP.  Otrzymała w obu zakresach międzynarodowe certyfikaty wydane przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
  • aktualnie uczestniczy w zaawansowanych międzynarodowym szkoleniu ISTDP „Advanced Core Training” w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Korzysta także z superwizji innych przedstawicieli nurtu ISTDP z Europy i USA,
  • przeszła szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończone certyfikatem nr 119, wydanym przez PTTPB,
  • pozostaje członkiem kilku stowarzyszeń zawodowych, w tym psychiatrycznego i psychologicznego,
  • doświadczenie kliniczne uzyskała w pracy w psychiatrycznych placówkach służby zdrowia i niepublicznych ośrodkach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
  • prowadzi psychoterapię w podejściu ISTDP od 2008 r. Oferuje konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w zakresie różnych problemów emocjonalnych i psychicznych,
  •  prowadzi także szkolenia doskonalące umiejętności psychologiczne.