Małgorzata Kołodziejek

Małgorzata Kołodziejek

  • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest specjalistą I stopnia psychologii klinicznej,
  • ukończyła Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) czyli zaawansowane szkolenie w intensywnej, krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Otrzymała międzynarodowy certyfikat wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
  • jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 119)
  • ma certyfikat w zakresie stosowania terapii EMDR (Eye Movemant Desensitization and Reprocessing),
  • posiada certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka, dziecięce zaburzenia psychiczne, wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  • jest doświadczonym praktykiem w zakresie diagnostyki psychologicznej i psychoterapii,
  • doświadczenia kliniczne: indywidualna oraz grupowa praca z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, terapia rodzinna w ramach pracy w psychiatrycznych placówkach służby zdrowia i niepublicznych ośrodkach pomocy psychologicznej,
  • prowadzi także szkolenia doskonalące umiejętności psychologiczne różnych profesjonalistów,
  • w In Altum zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, konsultacjami psychologicznymi