Maria Ekes

  • magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
  • ukończyła pięcioletnie, podyplomowe szkolenie w zakresie terapii zintegrowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuje się od 2008r;
  • doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Synapsis”
  • pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą w ramach terapii indywidualnej oraz grupowej
  • współpracuje z Poradniami Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży