Psycholog

Psycholog dziecięcy
Opieka nad dzieckiem wymaga czuwania nad jego rozwojem emocjonalnym i reagowania wówczas, gdy dochodzi do jego zakłóceń. Psycholog dziecięcy służy pomocą zawsze, gdy wysiłki podejmowane przez rodziców i dzieci nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Stara się, aby oferowana przez niego pomoc zawsze była dostosowana do indywidualnych potrzeb małych pacjentów. W czasie swojej pracy koncentruje się nie tylko na diagnozie dręczącego dziecko problemu, lecz podejmuje także działania umożliwiające jego rozwiązanie. Nie ogranicza się przy tym do zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą oferując również poradnictwo dla rodziców. Gdy wymaga tego sytuacja, psycholog dziecięcy współpracuje też ze specjalistami z innych dziedzin (dietetykiem, psychiatrą dziecięcym, neurologiem).

Zespół naszych psychologów oferuje Państwu:

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI w zakresie:

 • problemów w relacjach rodzice-dzieci,
 • trudności szkolnych, problemów z adaptacją do zmian,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • wsparcia w sytuacji doświadczanej straty (rozwód rodziców, żałoba),
 • zaburzenień odżywiania (bulimia, anoreksja),
 • zaburzeń wieku rozwojowego (ADHD, zespół Aspergera, autyzm).

Psycholodzy dziecięcy:

Aleksandra Augustyn, Joanna Rutkowska-Witek, Olga Kozyra.

 

Psycholog dla dorosłych
Zdrowie psychiczne jest nie mniej istotne niż dobra kondycja fizyczna, a zaburzenia emocjonalne mogą powodować poważne konsekwencje dla funkcjonowania w życiu codziennym. Każdy problem ma inne podłoże i odmienny charakter, dlatego psycholog stawia na indywidualne podejście wobec konkretnego pacjenta. Stara się zrozumieć istotę danego konfliktu czy zaburzenia psychicznego i znaleźć dla nich efektywne rozwiązania. Podchodzi elastycznie do trudności występujących w życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym oraz wspiera dążenia rozwojowe w tych obszarach. Pomoc psychologiczna może skierowana zarówno do indywidualnego klienta, jak i par, rodzin czy grup.

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DLA DOROSŁYCH obejmującą następujące obszary i problemy psychologiczne:

 • ostry i przewlekły stres,
 • zaburzenia adaptacyjne (związane z przystosowaniem się do zmian życiowych),
 • wsparcie w okresie żałoby i straty,
 • radzenie sobie z doświadczaną przemocą,
 • kryzysy w związkach,
 • pomoc psychologiczna dla osób, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną – urazy kręgosłupa, amputacje,
 • wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie,
 • problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją – ocena funkcjonowania poznawczego,
 • diagnoza i ocena postępu choroby u osób z zespołem otępiennym,
 • psychoedukacja opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym,
 • diagnoza i doradztwo w przypadku problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych (internet, seks, hazard),
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin w obliczu różnego rodzaju kryzysów.

Psycholodzy dorosłych:

Aleksandra Augustyn, dr n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak, Edyta Brykalska, Joanna Rutkowska-Witek, Justyna Celmer-Rynkiewicz, Katarzyna Włodarczyk, Małgorzata Kołodziejek, Michał Kuroń, Olga Kozyra, Rafał Zawadzki.