ISTDP

Małgorzata Kołodziejek

Małgorzata Kołodziejek

 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka I stopnia psychologii klinicznej osób dorosłych,
 • ukończyła Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), czyli zaawansowane szkolenie w intensywnej psychoterapii dynamicznej oraz 3-letnie szkolenie nauczycielskie w ISTDP.  Otrzymała w obu zakresach międzynarodowe certyfikaty wydane przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • aktualnie uczestniczy w zaawansowanych międzynarodowym szkoleniu ISTDP „Advanced Core Training” w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Korzysta także z superwizji innych przedstawicieli nurtu ISTDP z Europy i USA,
 • przeszła szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończone certyfikatem nr 119, wydanym przez PTTPB,
 • pozostaje członkiem kilku stowarzyszeń zawodowych, w tym psychiatrycznego i psychologicznego,
 • doświadczenie kliniczne uzyskała w pracy w psychiatrycznych placówkach służby zdrowia i niepublicznych ośrodkach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • prowadzi psychoterapię w podejściu ISTDP od 2008 r. Oferuje konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w zakresie różnych problemów emocjonalnych i psychicznych,
 •  prowadzi także szkolenia doskonalące umiejętności psychologiczne.

 

dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak

 • absolwent Akademii Medycznej w Warszawie,
 • staż kliniczny odbywał w Akademii Medycznej i w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IV Klinika Psychiatryczna w szpitalach Bródnowskim i Bielańskim),
 • posiada szczególne doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia środowiskowego (Zespół Leczenia Domowego na Bródnie) i konsultacji w oddziałach szpitali wielospecjalistycznych,
 • uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy dotyczącej związków depresji z chorobą niedokrwienną serca,
 • posiada umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej i zintegrowanej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz analitycznej terapii grupowej (4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”).
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP (intensywna krótkoterminowa terapia psychodynamiczna) wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, psychiatra i psychoterapeuta.
 • specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych oraz ADHD u dorosłych

Sprawdź opinię o specjaliście Waldemar Krzyszkowiak na ZnanyLekarz.pl

Zobacz profil Waldemar Krzyżkowiak na szukamterapeuty.pl