Psychiatra

dr n. med. Jan Brykalski

dr n. med. Jan Brykalski

 • 2000 – ukończył Akademię Medyczną w Warszawie.
 • 2001 – staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie.
 • 2003 – lekarz okrętowy na Szkole Pod Żaglami na żaglowcu Pogoria.
 • 2002-2013 – pracował jako psychiatra w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (oddział psychiatryczny w szpitalu Bielańskim w Warszawie, konsultacje psychiatryczne w szpitalu ogólnomedycznym, dyżury na izbie przyjęć, poradnia zdrowia psychicznego).
 • od 2014 roku konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie.
 • 2005-2006 – stypendium naukowe w ramach międzynarodowego programu Fogarty’ego na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych.
 • 2007-2011 – kierownik programu badawczego dotyczącego problemu uzależnienia od alkoholu.
 • w 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry.
 • 2012 – szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.
 • W 2013 roku obronił pracę doktorską “Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercze u u zależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
 • od 2007 roku prywatna praktyka lekarska.

Zakres jego zainteresowań obejmuje m.in.:
– zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
– zaburzenia lękowe (nerwice),
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw),
– leczenie zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),
– zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu,
– zaburzenia zachowania, nastroju, urojeniowe u osób w wieku podeszłym,
– współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych.

 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • W In Altum konsultuje jako lekarz, specjalista psychiatra.
 • Hobby: Żeglarstwo, narty.

dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak

 • absolwent Akademii Medycznej w Warszawie,
 • staż kliniczny odbywał w Akademii Medycznej i w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IV Klinika Psychiatryczna w szpitalach Bródnowskim i Bielańskim),
 • posiada szczególne doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia środowiskowego (Zespół Leczenia Domowego na Bródnie) i konsultacji w oddziałach szpitali wielospecjalistycznych,
 • uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy dotyczącej związków depresji z chorobą niedokrwienną serca,
 • posiada umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej i zintegrowanej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz analitycznej terapii grupowej (4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”).
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP (intensywna krótkoterminowa terapia psychodynamiczna) wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, psychiatra i psychoterapeuta.
 • specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych oraz ADHD u dorosłych

Sprawdź opinię o specjaliście Waldemar Krzyszkowiak na ZnanyLekarz.pl

Zobacz profil Waldemar Krzyżkowiak na szukamterapeuty.pl

Maja Kszczotek

Maja Kszczotek

 • absolwentka II Wydzialu Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • pracuje w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziale ogólnopsychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego oraz poradni odwykowej (praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi),
 • szczególne zainteresowania:
  – zaburzenia nastroju,
  – zaburzenia psychotyczne,
  – uzależnienia i współuzależnienia.
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

Jolanta Paszko

 • absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie,
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, a następnie w Szpitalu Bródnowskim i Bielańskim w Warszawie,
 • praca z pacjentami w oddziale całodobowym, w poradni, w środowisku oraz konsultacjach w szpitalu wielospecjalistycznym,
 • w latach 1999 – 2008 asystent naukowy w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • prace naukowe z zakresu psychiatrii środowiskowej, klinicznej, otwarty przewód doktorski,
 • odbyte szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie, staże kliniczne w oddziałach psychiatrycznych w Wiedniu i Herdecke/Wittem (Niemcy).
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

Urszula Zaniewska – Chłopik

 • absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie,
 • staż specjalizacyjny z psychiatrii w ramach rezydentury odbyła w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
 • ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej (CBT),
 • certyfikowana specjalistka terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • posiada doświadczenie w pracy w Poradni Odwykowej (praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi),
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • szczególne zainteresowania: leczenie zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych,
 • duże doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

Renata Żurko

 • absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • pracuje w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej,
 • ukończyła szkolenie w psychoterapii o charakterze integratywnym (łączącym różne kierunki psychoterapeutyczne) w Ośrodku INTRA,
 • szczególne zainteresowania zawodowe: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychotyczne.
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.