Psycholog

Aleksandra Augustyn

Aleksandra Augustyn

 • specjalista psycholog kliniczny, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr 348). Posiada certyfikat psychoterapeuty przyznany przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej
 • absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej
 • zawodowo związana z IV Kliniką Psychiatryczną w szpitalu Bielańskim oraz Poradnią Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży  w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
 • oferuje pomoc w zakresie diagnozy i psychoterapii
 • specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz trudności w życiu seksualnym
 • członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • w wolnym czasie podtrzymuje kontakty towarzyskie, pływa, ćwiczy, czyta, podróżuje.
Justyna Celmer-Rynkiewicz

Justyna Celmer-Rynkiewicz

 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia),
 • ukończyła 4-letnie podyplomowe studia zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (nr dyplomu: 006/2015.2/35),
 • posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii realizowany przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, pracując z pacjentami dotkniętymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami funkcji poznawczych, a także przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz psychosomatycznymi,
 • obecnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem psychologicznym dla osób chorujących psychicznie jak również ich rodzin,
 • prowadzi:
 • terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz nastroju,
 • terapię osób zmagających się z szeroko rozumianymi kryzysami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach z innymi,
 • terapię wspierającą dla osób chorujących psychicznie
 • terapię rodzin i par w ujęciu systemowym (w koterapii z mgr Agnieszką Orzechowską).

Maria Ekes

 • magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • ukończyła pięcioletnie, podyplomowe szkolenie w zakresie terapii zintegrowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuje się od 2008r;
 • doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Synapsis”
 • pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą w ramach terapii indywidualnej oraz grupowej
 • współpracuje z Poradniami Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Małgorzata Kołodziejek

Małgorzata Kołodziejek

 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka I stopnia psychologii klinicznej osób dorosłych,
 • ukończyła Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), czyli zaawansowane szkolenie w intensywnej psychoterapii dynamicznej oraz 3-letnie szkolenie nauczycielskie w ISTDP.  Otrzymała w obu zakresach międzynarodowe certyfikaty wydane przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • aktualnie uczestniczy w zaawansowanych międzynarodowym szkoleniu ISTDP „Advanced Core Training” w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Korzysta także z superwizji innych przedstawicieli nurtu ISTDP z Europy i USA,
 • przeszła szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończone certyfikatem nr 119, wydanym przez PTTPB,
 • pozostaje członkiem kilku stowarzyszeń zawodowych, w tym psychiatrycznego i psychologicznego,
 • doświadczenie kliniczne uzyskała w pracy w psychiatrycznych placówkach służby zdrowia i niepublicznych ośrodkach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • prowadzi psychoterapię w podejściu ISTDP od 2008 r. Oferuje konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w zakresie różnych problemów emocjonalnych i psychicznych,
 •  prowadzi także szkolenia doskonalące umiejętności psychologiczne.

 

dr n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

 • Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Adiunkt w Zakładzie Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.
 • Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych.
 • Uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.
 • Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ.
 • Posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association.
 • Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii, pracuje z osobami dorosłymi.
Michał Kuroń

Michał Kuroń

 • Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychiatrii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Pracując, korzysta z metod terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu.
 • Zawodowo związany jest z Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego, ponadto swoje doświadczenie zdobywał w klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Klinice Stresu Bojowego, Hospicjum.
 • Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Karolińska w Sztokholmie oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Przez wiele lat współprowadził Fundację Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w szeroko rozumianych zaburzeniach nerwicowych, depresyjnych oraz w trudnościach adaptacyjnych związanych z pracą zawodową. Bliska jest mu również tematyka relacji międzyludzkich, w szczególności trudności w związkach partnerskich. Pracuje również z osobami zainteresowanymi lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie.

Katarzyna Moneta Spyra

 • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów w London School of Economics z zakresu pozasądowych metod rozwiązywania sporów (Master of Science in Anthropology and Society).
 • Pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach, gdzie prowadzi grupy psychoterapeutyczne, konsultacje i psychoterapię indywidualną. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektu (depresja, także poporodowa, ChAD) oraz z zaburzeniami lękowymi, a także z osobami po traumie, mającymi trudności w relacjach, będącymi w żałobie, borykającymi się z trudnościami w zajściu w ciążę.
 • Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii par i rodzin w ośrodku psychoterapeutycznym Grupa Synapsis. Jest w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne w Laboratorium Psychoedukacji.
 • Szkoli się również w skutecznym krótkoterminowym nurcie terapii par EFCT (Emotionally Focused Couple Therapy). Jest członkiem ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy).
 • Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją analityczną.
 • W In Altum prowadzi psychoterapię par (również jednopłciowych) oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
 • Pracuje również w języku angielskim.
Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska

 • certyfikowana specjalistka terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja „Terapia rodzin i małżeństw”),
 • posiada specjalizację z  psychologii klinicznej,
 • ukończyła kurs Psychoterapii i Terapii Rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • jest związana z Psychiatrycznym Zespołem Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem psychologicznym dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.
 • w poradni In Altum prowadzi:
 1. terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami odżywiania.
 2. terapię rodzin i par w ujęciu systemowym (w koterapii z mgr Justyną Celmer-Rynkiewicz)
 3. terapię wspierająco-motywującą dla osób chorujących psychicznie.
 • pracuje również w języku angielskim
Edyta Pilipczuk

Edyta Brykalska

 • absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja kliniczna)
 • ukończyła studia podyplomowe Psychologia Sądowa na Uniwersytecie Warszawskim
 • pracuje jako psycholog w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin

W poradni In Altum

 • prowadzi konsultacje psychologiczne
 • udziela wsparcia psychologicznego osobom w kryzysach, mającym trudność w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia lub psychoterapii
 • wykonuje diagnozę psychologiczną (inteligencji oraz osobowości)
 • pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą
Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska-Witek

 • pracuje z dziećmi i z dorosłymi,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
 • swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty,
 • zawodowo szczególnie interesuje się problematyką przezwyciężania kryzysów życiowych, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczestniczy w licznych szkoleniach, aktualnie kończy czteroletnie szkolenie do certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Motivational Interviewing),
 • w poradni In Altum pracuje jako psycholog.
Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

 • ukończyła studia psychologiczne na ATK (obecnie UKSW),
 • bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej, projekcie prof. Weissa (tworcy polskiej szkoły rehabilitacji) i prof. Skibniewskiej, architekta,
 • od 2007 roku pracuje w oddziale Kliniki Rehabilitacji WUM w Centrum Rehabilitacji „Stocer”,
 • jej pacjenci to osoby zarówno po urazie rdzenia kręgowego, jak i i niesprawne od urodzenia,
 • obecnie zajmuje się głównie pomocą osobom we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego i ich rodzinom,
 • udziela pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym fizycznie w rozwiązywaniu ważnych spraw życiowych – wzrostu samodzielności, wzrostu poczucia własnej wartości, lepszej adaptacji do zmienionej sytuacji życiowej,
 • zajmuje się również metodami relaksacyjnymi oraz problemami ludzi starszych,
 • od 2008 r. wykłada psychologię dla fizjoterapeutow w Wyższej Szkole Rehabilitacji,
 • jest psychologiem z I stopniem specjalizacji z psychologii klinicznej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
 • w poradni In Altum pracuje jako psycholog.

Osoby sprawne i niesprawne nie różnią się, jeśli chodzi o człowieczeństwo, różnimy się jednak sposobem poruszania się i problemami z tego wynikającymi.

 • zakres działalności Pani Katarzyny Włodarczyk to przede wszystkim:
  – pomoc psychologiczna osobom, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną – urazy
  kręgosłupa, amputacje,
  – wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
  – wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie.
Rafał Zawadzki

Rafał Zawadzki

 • absolwent psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia, kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (w ramach ISTDP International),
 • posiada certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy, którego jest członkiem,
 • prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię grupową,
 • zajmuje się także pracą z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, konsultuje osoby z problemami z nadużywaniem alkoholu.,
 • prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.
 • w poradni In Altum pracuje jako psycholog, psychoterapeuta.