Psychoterapia rodzin i par

Justyna Celmer-Rynkiewicz

Justyna Celmer-Rynkiewicz

 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia),
 • ukończyła 4-letnie podyplomowe studia zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (nr dyplomu: 006/2015.2/35),
 • posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii realizowany przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, pracując z pacjentami dotkniętymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami funkcji poznawczych, a także przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz psychosomatycznymi,
 • obecnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem psychologicznym dla osób chorujących psychicznie jak również ich rodzin,
 • prowadzi:
 • terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz nastroju,
 • terapię osób zmagających się z szeroko rozumianymi kryzysami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach z innymi,
 • terapię wspierającą dla osób chorujących psychicznie
 • terapię rodzin i par w ujęciu systemowym (w koterapii z mgr Agnieszką Orzechowską).

Katarzyna Moneta Spyra

 • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów w London School of Economics z zakresu pozasądowych metod rozwiązywania sporów (Master of Science in Anthropology and Society).
 • Pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Tworkach, gdzie prowadzi grupy psychoterapeutyczne, konsultacje i psychoterapię indywidualną. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektu (depresja, także poporodowa, ChAD) oraz z zaburzeniami lękowymi, a także z osobami po traumie, mającymi trudności w relacjach, będącymi w żałobie, borykającymi się z trudnościami w zajściu w ciążę.
 • Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii par i rodzin w ośrodku psychoterapeutycznym Grupa Synapsis. Jest w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne w Laboratorium Psychoedukacji.
 • Szkoli się również w skutecznym krótkoterminowym nurcie terapii par EFCT (Emotionally Focused Couple Therapy). Jest członkiem ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy).
 • Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją analityczną.
 • W In Altum prowadzi psychoterapię par (również jednopłciowych) oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
 • Pracuje również w języku angielskim.
Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska

 • certyfikowana specjalistka terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja „Terapia rodzin i małżeństw”),
 • posiada specjalizację z  psychologii klinicznej,
 • ukończyła kurs Psychoterapii i Terapii Rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • jest związana z Psychiatrycznym Zespołem Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem psychologicznym dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.
 • w poradni In Altum prowadzi:
 1. terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami odżywiania.
 2. terapię rodzin i par w ujęciu systemowym (w koterapii z mgr Justyną Celmer-Rynkiewicz)
 3. terapię wspierająco-motywującą dla osób chorujących psychicznie.
 • pracuje również w języku angielskim