Konferencja „Kontrowersje w Psychiatrii 2019”

W dniach 26-27 kwietnia b.r. odbyła się w Krakowie konferencja naukowo-szkoleniowa „Kontrowersje w Psychiatrii”. Otrzymaliśmy na niej bardzo solidną dawkę informacji praktycznych, niezwykle przydatnych i – w większości – bardzo porządnie opracowanych. W części dotyczącej psychoterapii mgr Bartosz Kleszcz przedstawił obiecującą i  zyskującą coraz większą popularność metodę ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), a dr n. hum. Igor Pietkiewicz i dr Radosław Tomalski podzielili się swoją rozległą wiedzą dotyczącą złożonych zaburzeń dysocjacyjnych, bardziej wśród psychiatrów znanych pod nazwą osobowości mnogiej. Kolejna sesja przybliżała problematykę rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu, zwłaszcza zespołu Aspergera (nazwa ta wciąż funkcjonuje i ma się dobrze). W tej części ciekawy wykład przedstawił prof. Filip Rybakowski. Następne sesje zogniskowane były już zdecydowanie wokół psychofarmakoterapii różnych zaburzeń.  Autor tego streszczenia zapamiętał jako szczególnie przydatne dla praktyki lekarskiej znakomite wykłady doktora Marcina Siwka o nowych lekach przeciwpsychotycznych oraz o zasadach doboru leków przeciwdepresyjnych do profilu objawów u danego pacjenta, jak również pełne humoru i jednocześnie bardzo pouczające prezentacje prof. Tomasza Sobowa o leczeniu depresji i otępień, czy w końcu wykład doktora Jarosława Woronia na temat możliwych  interakcji i powikłań przy stosowaniu leków psychotropowych, którego wiedza na ten temat jest prawdziwie imponująca.  Nie sposób pominąć rzetelnych, ciekawie przedstawionych i przydatnych dla praktyki lekarskiej zagadnień z psychofarmakoterapii  zaburzeń prof. Dominiki Dudek, doktora hab. Krzysztofa Kuci, czy prof. Jerzego Cubały. Podsumowując, cała konferencja była dla autora bardzo pozytywnym zaskoczeniem, zarówno ze względu na sprawną organizację, jak i – co najważniejsze – ciekawą i na wysokim poziomie merytorycznym, treść.