Nowe publikacje

W ostatnim czasie ukazały się w pismach specjalistycznych dwa artykuły autorstwa m.in.  naszych kolegów.  Jeden z nich, z pogranicza psychiatrii i endokrynologii,  autorstwa dra Jana Brykalskiego, dr hab. Lucyny Papierskiej i  prof. Marii Załuski,  i drugi, z zakresu psychoterapii, autorstwa współpracującej z nami dr Małgorzaty  Kulety i dra Waldemar Krzyżkowiaka.  Zapraszamy do czytania:

https://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2015/ENGver673Brykalski_PsychiatrPol2015v49i4.pdf

https://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2015/25Kuleta_Psychoterapia_3_2015.pdf