Aktualności

Program Family Connections ™ – bezpłatny program wsparcia rodzin

Zapraszamy do udziału w treningu wszystkich, których bliska osoba zmaga się z problemem zdrowia psychicznego, w szczególności z zaburzeniami osobowości borderline, stosowaniem substancji psychoaktywnych, samouszkodzeniami lub kryzysami emocjonalnymi.

Kluczowe elementy treningu

W trakcie treningu Family Connections™ rodziny rozwijają praktyczne umiejętności ułatwiające codzienne życie i wspieranie osoby z poważną dysregulacją emocji.

 • Psychoedukacja o zaburzeniu osobowości z pogranicza BPD
 • Aktualne doniesienia z badań nad BPD
 • Przedstawianie perspektywy rodzin i doświadczeń rodzin
 • Umiejętności uważności w kontekście rodziny
 • Umiejętności regulacji emocji (radzenie sobie z silnymi i przytłaczającymi emocjami)
 • Umiejętności komunikacji w relacjach
 • Umiejętności uprawomocnienia uczuć swoich i innych członków rodziny
 • Rozwiązywanie problemów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zbieramy zapisy osób zainteresowanych treningiem w In Altum tel. 602 356 253

Termin rozpoczęcia zostanie ustalony po zebraniu grupy

Przed rozpoczęciem treningu zaprosimy na krótką rozmowę wstępną.

Wielkość grupy 8-10 osób

Informacje o aktualnych treningach w Polsce:

https://ptdbt.pl/treningi_fc/

Konsultacje psychodietetyka

Z przyjemnością informujemy o dołączeniu do naszego Zespołu psychologa i psychodietetyka, Pani mgr Natalii Jakubczak.  Zachęcamy do korzystania z  konsultacji odnośnie prawidłowego żywienia i ustalenia optymalnej diety.

Warsztaty w Krakowie

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów, które poprowadzi  we współpracującym z naszą poradnią Krakowskim Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej “Integrity” superwizor naszego Zespołu, Pan Jacek Budejko . Tym razem temat zajęć brzmi:
„Negatywna reakcja terapeutyczna”, czyli „Dlaczego nikt mnie nie kocha?” Wybrane zagadnienia leczenia zaburzeń osobowości w podejściu psychodynamicznym.
 

Prowadzący:
Jacek Budejko
psychoanalityk, psychoterapeuta, superwizor

Program:

 1. Wprowadzenie teoretyczne do współczesnego rozumienia zaburzeń osobowości w nurcie psychodynamicznym w formie wykładu i konwersatorium.
 2. Dyskusja w oparciu o przygotowane materiały  nt. analizy i interpretacji  przeniesienia i oporu.
 3. Prezentacja sposobu pracy z pacjentem na podstawie przypadków z praktyki terapeutycznej.
 4. Superwizja – czynna i bierna

Termin:

10. 03. 2018

Godziny:

9,30 – 18,00   (w tym 1,5 godzinna przerwa na lunch)

Miejsce:

Kraków ul. Sarego 18/1

Cena: 200 zł

Zgłoszenia i zapisy:

grupaintegrity@gmail.com

609 41 556

 

Konferencja Trzech Sekcji

W niedzielę zakończyliśmy udział w trwającej od piątku tzw. Konferencji Trzech Sekcji. Było to kolejne doroczne spotkanie, odbywające się tym razem na Uniwersytecie Warszawskim,  członków Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii  i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .  Temat konferencji , który brzmiał: „Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”, wydawał się wychodzić naprzeciw próbie zrozumienia szybko postępującej brutalizacji w sferze społecznej i politycznej w naszym kraju.  Temat agresji okazał się być pojęciem niezwykle pojemnym, dającym okazję do przedstawienia różnych jego aspektów i kontekstów. Autorzy wykładów dzielili się swoją wiedzą i poglądami na temat agresji,  od jej genezy i znaczenia w historii społeczeństwa czy psychologii społecznej poczynając, poprzez badania nad agresją jako narzędziem rywalizacji o status  w ujęciu psychologii ewolucyjnej, badania  epigenetyczne i możliwość dziedziczenia agresji wynikającej z doświadczeń wcześniejszych pokoleń, aż  po rozumienie mechanizmów  agresji w świetle neuropsychoanalizy, związki agresji z seksualnością według teorii psychoanalitycznej w ujęciu Kernberga, na problemach zarządzania gniewem w biznesie kończąc. W części warsztatowo- seminaryjnej przedstawiciele różnych ośrodków i szkół psychoterapeutycznych prezentowali rozumienie agresji i sposoby pracy z nią, zarówno w terapii indywidualnej, rodzinnej, jak i  grupowej.  Bardzo duża liczba zgłoszonych zagadnień wymagała prowadzenia równoległych sympozjów i warsztatów, prezentujących pracę z agresją  w zależności od podejścia terapeutycznego, co wiązało się z koniecznością wyboru zajęć (a więc rezygnacji z innych).  Spośród wykładów i seminariów na autorze największe wrażenie wywarły wystąpienia profesora Andrzeja Ledera „Agresja, historia, demokracja…”, profesora Bogdana de Barbaro „Psychoterapeuta jako obywatel”,  a także znakomita prezentacja pracy z agresją w psychoterapii doświadczeniowej, przygotowana przez ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (co zapewne wiąże się z osobistymi zainteresowaniami autora notatki).

Waldemar Krzyżkowiak