Aktualności

Konferencja Trzech Sekcji

W niedzielę zakończyliśmy udział w trwającej od piątku tzw. Konferencji Trzech Sekcji. Było to kolejne doroczne spotkanie, odbywające się tym razem na Uniwersytecie Warszawskim,  członków Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii  i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .  Temat konferencji , który brzmiał: „Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”, wydawał się wychodzić naprzeciw próbie zrozumienia szybko postępującej brutalizacji w sferze społecznej i politycznej w naszym kraju.  Temat agresji okazał się być pojęciem niezwykle pojemnym, dającym okazję do przedstawienia różnych jego aspektów i kontekstów. Autorzy wykładów dzielili się swoją wiedzą i poglądami na temat agresji,  od jej genezy i znaczenia w historii społeczeństwa czy psychologii społecznej poczynając, poprzez badania nad agresją jako narzędziem rywalizacji o status  w ujęciu psychologii ewolucyjnej, badania  epigenetyczne i możliwość dziedziczenia agresji wynikającej z doświadczeń wcześniejszych pokoleń, aż  po rozumienie mechanizmów  agresji w świetle neuropsychoanalizy, związki agresji z seksualnością według teorii psychoanalitycznej w ujęciu Kernberga, na problemach zarządzania gniewem w biznesie kończąc. W części warsztatowo- seminaryjnej przedstawiciele różnych ośrodków i szkół psychoterapeutycznych prezentowali rozumienie agresji i sposoby pracy z nią, zarówno w terapii indywidualnej, rodzinnej, jak i  grupowej.  Bardzo duża liczba zgłoszonych zagadnień wymagała prowadzenia równoległych sympozjów i warsztatów, prezentujących pracę z agresją  w zależności od podejścia terapeutycznego, co wiązało się z koniecznością wyboru zajęć (a więc rezygnacji z innych).  Spośród wykładów i seminariów na autorze największe wrażenie wywarły wystąpienia profesora Andrzeja Ledera „Agresja, historia, demokracja…”, profesora Bogdana de Barbaro „Psychoterapeuta jako obywatel”,  a także znakomita prezentacja pracy z agresją w psychoterapii doświadczeniowej, przygotowana przez ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (co zapewne wiąże się z osobistymi zainteresowaniami autora notatki).

Waldemar Krzyżkowiak

Wirtualny spacer

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszym gabinecie

Nowe publikacje

W ostatnim czasie ukazały się w pismach specjalistycznych dwa artykuły autorstwa m.in.  naszych kolegów.  Jeden z nich, z pogranicza psychiatrii i endokrynologii,  autorstwa dra Jana Brykalskiego, dr hab. Lucyny Papierskiej i  prof. Marii Załuski,  i drugi, z zakresu psychoterapii, autorstwa współpracującej z nami dr Małgorzaty  Kulety i dra Waldemar Krzyżkowiaka.  Zapraszamy do czytania:

https://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2015/ENGver673Brykalski_PsychiatrPol2015v49i4.pdf

https://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2015/25Kuleta_Psychoterapia_3_2015.pdf

Kolejny specjalista

W tym miesiącu nasza koleżanka Justyna Celmer zakończyła z sukcesem specjalizację z psychologii klinicznej. Witamy kolejnego specjalistę w naszym gronie 🙂