Przywództwo w rodzinie

6 kwietnia odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja  „Przywództwo w Rodzinie” organizowana przez renomowaną sieć przedszkoli Zielona Wieża. Motywem przewodnim konferencji było rozwijanie umiejętności rodzicielskich: poszukiwanie równowagi między pobłażliwością a surowym stawianiem granic oraz angażowaniem się w życie rodzinne a przestrzenią tylko dla siebie. Prelegenci ukazywali problematykę przywództwa i rodzicielstwa z różnych perspektyw: psychologicznej, neurobiologicznej, pedagogicznej oraz socjokulturowej.