Psychoterapia a emocje

W opowiadaniu Juliana Barnesa pt „Czujność” główny bohater skarży się na brak wychowania słuchaczy koncertów muzyki poważnej. Namiętnie relacjonuje przykłady zakłócania komfortu słuchania, podkreślając przy okazji w jaki sposób hamuje narastającą w sobie wściekłość i stara się wpłynąć na poprawę zachowania współsłuchaczy. Dzieli się fantazjami dotyczącymi potencjalnych metod wychowawczych które chciałby zastosować, z uwzględnieniem podłączenia wszystkich foteli filharmonii do prądu i aplikowaniem elektrowstrząsów tym, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają ciszę. W końcowym dialogu opowiadania na pytanie rozmówcy od kiedy zauważył, że ludzie „zachowują się gorzej’ odpowiedział, że od momentu gdy rozstał się z nim partner i na koncerty musi chodzić sam.

Powód doświadczanej złości nie zawsze jest oczywisty. Zdarza się, że złość przykrywa inne uczucia: smutek, żal, tęsknotę, poczucie winy. Bywa też odwrotnie, że to złość chowa sie za innymi emocjami. Psychoterapia jest doświadczeniem, w którym poprzez skupienie się w bezpiecznych warunkach na swoich uczuciach można poprawić rozumienie i jakość swojego emocjonalnego funkcjonowania.