Relacja psychoterapeutyczna

W powieści Grahama Greena pt “Ministerstwo strachu” w pewnym momencie pada wyrazista teza, iż ”…niepodobna /jest/ przejść przez życie w pancerzu nieufności: to najgorszy rodzaj więzienia – zamknięcie w sobie”.

Dalej jednak autor komplikuje i pod rozwagę poddaje kolejną kwestię, iż „…czasami łatwiej /jest/ umrzeć niż zrobić scenę”. Z jednej strony pragnienie bycia autentycznym i otwartym, z drugiej strony konwenanse, obawy przed ekspresją własnego ja, przymus kontroli nie tylko swoich zachowań, ale również uczuć, czy myśli. “Tylko jeśli nie wszystko wolno mi uczynić, mogę wszystko pomyśleć” powiedział Spinoza. Ale to wymaga zaufania do swojego świata wewnętrznego, a do tego zaufania droga prowadzi zazwyczaj za pośrednictwem bezpiecznej relacji. Relacja psychoterapeutyczna może pomóc zarówno w otworzeniu się na świat swoich emocji, pragnień czy fantazji, jak i w zwiększeniu poczucia komfortu w relacjach z bliskimi.