Czytelnia

In Altum – znaczenie

Altum może oznaczać pełne, otwarte morze, jak również morską głębinę. Morze jest symbolem tajemnicy, przygody, prawdy zatopionej głęboko w podświadomości jako siedlisko ukrytych stworów i bogactw. Łacińskie przysłowie mówi, że nie widział cudów człowiek, który nie widział mórz. Równie ekscytująca co podróż po morskich przestworzach bywa wycieczka w zakamarki własnej psychiki, przyjrzenie się swym uwarunkowaniom, Czytaj więcej...

Związki pośrednie pomiędzy depresją i chorobą niedokrwienną serca

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak, psychiatra, psychoterapeuta, Warszawa, 2006 Depresja może zmniejszać motywację chorych do leczenia, osłabiać wiarę w jego skuteczność. Może mieć również ujemny wpływ na koncentrację uwagi, pamięć i inne funkcje poznawcze, jakie są niezbędne do systematycznego przyjmowania leków (Wang i wsp., 2002). Negatywne emocje związane z depresją mogą również pośrednio oddziaływać na Czytaj więcej...

Tabu seksuologii

mgr Aleksandra Szczekocka – Augustyn, psycholog, seksuolog, Warszawa, 2008 Streszczenie „Wychowanie do życia w rodzinie” jak każdy przedmiot nauczany w szkole posiada swoje podstawy programowe zaakceptowane przez MEN i oparte na nich podręczniki. Mimo wspólnoty programów nauczania w różnych podręcznikach kreowana jest zupełnie inna wizja świata oraz miejsca w nim kobiety i mężczyzny. Zdecydowana większość Czytaj więcej...

Styl życia, stres oraz tło społeczne zagrożenia anoreksją

mgr Aleksandra Kane, psycholog, Warszawa, 2009 Chociaż wielokrotnie opisane i w znacznej mierze przebadane, zaburzenia odżywiania nie tracą na ważności. W świetle dzisiejszej rzeczywistości, „trendów” stylu życia, zainteresowanie  problemem nie powinno stracić na uwadze. Stres natomiast, jest wszechobecny i wzrasta wprost proporcjonalnie z rozwojem cywilizacyjnym i sztucznie narzucanym nam tempem życia. Światowa Organizacja Zdrowia nazwała Czytaj więcej...

Stwardnienie rozsiane a życie seksualne

Stwardnienie rozsiane a życie seksualne- mgr Aleksandra Augustyn, psycholog, seksuolog, Warszawa 2010 Mówiąc o potrzebach seksualnych osób chorych na SM oraz możliwościach ich zaspokajania, warto zacząć od przypomnienia Deklaracji Praw Seksualnych, która została przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia w 2002 roku. Głosi ona, że seksualność jest integralną częścią osobowości każdego człowieka, a jej pełny rozwój Czytaj więcej...