Czytelnia

Stres i jego znaczenie w patogenezie chorób

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak, psychiatra, psychoterapeuta, Warszawa, 2006 Stres definiowany jest jako niespecyficzna i ogólnoustrojowa reakcja organizmu na informację sygnalizującą zaburzenie homeostazy, bądź na sytuację przedłużającej się rozbieżności pomiędzy oczekiwanym a faktycznym stanem otoczenia (Landowski, 2001a). Reakcja ta służyć ma usunięciu zagrożenia lub spowodować utratę wcześniejszego znaczenia stresora. Termin „stresor” wprowadził Hans Selye (1907-1982), Czytaj więcej...

Psychospołeczne czynniki związane z pracą zawodową a ryzyko choroby niedokrwiennej serca (ChNS)

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak, psychiatra, psychoterapeuta, Warszawa, 2006 Badano liczne czynniki związane z wykonywaniem pracy zawodowej, które podejrzewane są o związek z ryzykiem ChNS, takie jak status zawodowy, brak satysfakcji z pracy, wsparcie społeczne w pracy, wymagania związane z pracą i stopień autonomii w podejmowaniu decyzji. Niedawno przeprowadzona szczegółowa ocena prac przeglądowych dotyczących wpływu Czytaj więcej...

Psychospołeczne czynniki ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca

dr n. med. Waldemar Krzyżkowiak, psychiatra, psychoterapeuta, Warszawa, 2007 Izolacja społeczna definiowana jest jako życie w samotności, brak instrumentalnego wsparcia i/lub niezdolność do dzielenia się osobistymi wyzwaniami życiowymi z bliską osobą (Eriksen,1994, za: Stuart-Shor i wsp., 2003). Można ją też opisać jako doświadczaną przez jednostkę samotność, postrzeganą jako niepożądany bądź zagrażający stan narzucony przez innych Czytaj więcej...

Problemy psychologiczne osób na wózku

„Problemy psychologiczne osób na wózku” – rozmowa z panią psycholog, mgr Katarzyną Włodarczyk Pani magister, ma Pani duże doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Czy według Pani osoba na wózku może być szczęśliwa? Czy życie osoby niepełnosprawnej może być spełnione? Z moich dość długich bo 25-letnich obserwacji wynika, że bardzo wiele osób poruszających się na Czytaj więcej...

Pojęcie zaburzeń jedzenia typu Anorexia Nervosa

mgr Aleksandra Kane, psycholog, Warszawa, 2009 Podstawową charakterystyką jadłowstrętu psychicznego według klasyfikacji DSM– IV jest odrzucanie utrzymania wagi ciała powyżej minimalnej w stosunku do wzrostu i wieku. Wskaźnik BMI wynosi 15 i poniżej lub też waga jest mniejsza niż 75 % własnej wagi należnej, czyli 75 % ABW. Inne objawy to: intensywne obawy przed przybraniem Czytaj więcej...