Psychobiotyki: jak zdrowie brzucha wpływa na kondycję ducha

Ilość problemów i zaburzeń psychicznych zwiększa się z każdym rokiem. Szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych wśród ludzi można dostrzec coraz więcej przypadków depresji i zaburzeń lękowych. Szybki tryb życia i ogromna presja powoduje, że niektórzy ludzie gorzej sobie radzą.

Również na przestrzeni ostatnich lat, nasza dieta stała sie bardzo uboga w bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, a bogatsza w różnego rodzaju substacje prozapalne (barwniki, konserwanty, polepszacze smakowe). Moze to wplywać na zaburzenie mikrobiota, a co za tym idzie, na kondycje naszych jelit i ośrodkowego układu nerwowego.

W ostatnich latach naukowcy zaczęli zgłębiać temat działania osi jelito-mózg i podjęli proby modulacji mikrobiota określonymi szczepami bakterii.

Odkąd w 2013 roku Dinan i wsp. wprowadzili termin „psychobiotyk”, zostało zaprojektowanych wiele badań, próbujących udowodnić wpływ pewnych szczepów na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku zaburzeń lękowych warto zwrócić uwagę na badanie przeprowadzone w 2017 roku we Włoszech, w którym sprawdzono wpływ mieszanki probiotycznej w połączeniu z zastosowaniem hipokalorycznej diety. Pacjenci zostani podzieleni na trzy grupy: w jednej z nich zastosowano tylko suplementację probiotykami, drugą leczono wyżej wspomnianą dietą, natomiast w trzeciej połączono obie metody kuracji. Mniejszy poziom lęku uzyskano w grupach, w których włączone zostały probiotyki.

W nieco starszym eksperymencie, przeprowadzonym w 2015 roku w Holandii, przebadano 40 zdrowych uczestników i to, jaki wpływ na nich, ma suplementowanie szczepów Lactobacillus, Lactococcus oraz Bifidobacterium. Wśród uczestników mierzono poziom rekatywności poznawczej, która jest wysoko skorelowana z depresją. Po czterotygodniowej kuracji, w grupie suplementowanej, znacząco zmiejszyła się ilość ruminacji i agresywnych myśli.

Jednak chyba najważniejsze, z punktu widzenia psychologa, są badania nawiązujące do wpływu probiotyków na poziom stresu, który jak wiadomo leży u podstaw wielu zaburzeń psychicznych.

Bardzo ciekawą pozycją jest ekperyment przeprowadzony na jednym z Uniwersytetów w Japonii w 2017 roku. Wykazano bowiem wpływ szczepu Lactobacillus gasseri CP2305 na stłumienie symptomów somatycznych, występujących przy przewlekłym stresie oraz poprawę jakości snu w grupie zbadanych mężczyzn.

Temat ten niewątpliwie rodzi wiele dyskusji i wciąż potrzebujemy nowych badań potwierdzajacych duże znaczenie mikrobiota. Jest to jednak zagadanienie niezwykle interesujące i z dużym potencjałem, podkreśla bowiem jak ważne jest holistyczne podejście do każdego pacjenta i może ułatwić pracę lekarzy i psychologów.

Natalia Jakubczak
Psycholog, Psychodietetyk

Bibliografia:

  • K. Nishida, D. Sawada, T. Kawai, Y. Kuwano, S. Fujiwara and K. Rokutan; „ Para-psychobiotic Lactobacillus gasseri CP2305 ameliorates stress-related symptoms and sleep quality”; Journal of Applied Microbiology ISSN 1364-5072

  • L.Steenbergen, R.Sellaro, S. van Hemert , J.A. Bosch, L. S. Colzato; “A randomized controlled trial to test the effect of multispecies probiotics on cognitive reactivity to sad mood “; Brain, Behavior, and Immunity 48 (2015) 258–264

  • C.Colica, E.Avolio,P.Bollero, R.Costa de Miranda, S.Ferraro, P.Sinibaldi Salimei, A.De Lorenzo and L.Di Renzo; „Evidences of a New Psychobiotic Formulation on Body Composition and Anxiety”; Hindawi, Mediators of Inflammation, Volume 2017, Article ID 5650627

  • C. S. Oriach,R.C. Robertson,C.Stanton, J.F. Cryan, T.G. Dinan ; „Food for thought: The role of nutrition
    in the microbiota-gutebrain axis”;
    Clinical Nutrition Experimental 6 (2016) 25-38

  • T.G. Dinan, C.Stanton, J.F. Cryan, „Psychobiotics: a novel class of psychotropic”, Biological Psychiatry, 74 (10), 2013, s. 720–726