Jan Brykalski

dr n. med. Jan Brykalski

  • Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 roku.
  • W 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry.
  • W maju 2013 roku obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
  •  W latach 2002-2013 r. pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym oraz w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych.
  •  W 2005  uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego.
  •  W 2012 brał udział w szkoleniu na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.
  •  w latach 2014-2016 pracował jako konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie.
  • w latach 2017-2019 był  kierownikiem oddziału dziennego psychiatrycznego  (oddział dzienny rehabilitacyjny i oddział terapeutyczny leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim.
  • Od 2010 roku prowadzi konsultacje lekarskie w poradni In Altum i ProPsyche.
  • Jego hobby to żeglarstwo, narciarstwo. Jest żonaty.  Ma jednego syna.