dr n. med. Jan Brykalski

dr n. med. Jan Brykalski

 • lekarz psychiatra, ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2000 r,
 • 2001 – staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie,
 • 2003 – lekarz okrętowy na Szkole Pod Żaglami na żaglowcu Pogoria,
 • 2002-2013 – pracował jako psychiatra w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (oddział psychiatryczny w szpitalu Bielańskim w Warszawie, konsultacje psychiatryczne w szpitalu ogólnomedycznym, dyżury na izbie przyjęć, poradnia zdrowia psychicznego),
 • od 2014 roku konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie,
 • 2005-2006 – stypendium naukowe w ramach międzynarodowego programu Fogarty’ego na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych,
 • 2007-2011 – kierownik programu badawczego dotyczącego problemu uzależnienia od alkoholu,
 • w 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry,
 • 2012 – szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii,
 • W 2013 roku obronił pracę doktorską “Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercze u u zależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych,
 • od 2007 roku prywatna praktyka lekarska.

Zakres jego zainteresowań obejmuje m.in.:
– zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
– zaburzenia lękowe (nerwice),
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw),
– leczenie zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),
– zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu,
– zaburzenia zachowania, nastroju, urojeniowe u osób w wieku podeszłym,
– współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych.

 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • W In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.
 • Hobby: Żeglarstwo, narty.