Jolanta Paszko

  • lekarz psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie,
  • doświadczenie zawodowe zdobywane w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, a następnie w Szpitalu Bródnowskim i Bielańskim w Warszawie,
  • praca z pacjentami w oddziale całodobowym, w poradni, w środowisku oraz konsultacjach w szpitalu wielospecjalistycznym,
  • w latach 1999 – 2008 asystent naukowy w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  • prace naukowe z zakresu psychiatrii środowiskowej, klinicznej, otwarty przewód doktorski,
  • odbyte szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie, staże kliniczne w oddziałach psychiatrycznych w Wiedniu i Herdecke/Wittem (Niemcy).
  • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.