dr n. hum. Mirosława Jawor

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w
Krakowie w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi. Prowadzi prywatną
praktykę. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii

Społecznej. Kontakt: 608 328 629