Paulina Szczepankowska

 • psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;
 • w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
 • prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym;
 • doświadczenie zdobywała m. in. w trakcie stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie, w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej NZOZ PsychoMedic.pl, gdzie była członkiem Zespołu Reflektującego, a także w INGENIUM – Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Bemowo m. st. Warszawy;
 •  pracuje z osobami, które:
  •  przeżywają trudności w relacjach z innymi, czują się niezrozumiane,
  • nie radzą sobie ze złością, własną agresją, często wchodzą w konflikty,
  • cierpią z powodu niskiej samooceny,
  •  doświadczają poczucia winy, wstydu,
  • mają poczucie braku sensu, satysfakcji, pustki,
  • borykają się z kryzysami życiowymi,
  • są nadmiernie krytyczne wobec siebie i innych,
  • doświadczają konfliktów wewnętrznych i lęku,
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie;
 •  swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych  Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.