Rafał Zawadzki

Rafał Zawadzki

  • psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia, kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (w ramach ISTDP International),
  • posiada certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy, którego jest członkiem,
  • prowadzi długo- i krótkoterminową terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię grupową,
  • zajmuje się także pracą z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, konsultuje osoby z problemami z nadużywaniem alkoholu.,
  • prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.
  • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.