Renata Żurko

  • lekarz psychiatra, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
  • pracuje w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  • posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
  • ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej,
  • ukończyła szkolenie w psychoterapii o charakterze integracyjnym (łączącym różne kierunki psychoterapeutyczne) w Ośrodku INTRA,
  • szczególne zainteresowania zawodowe: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychotyczne.
  • w poradni In Altum pracuje jako specjalista psychiatra.