Sylwia Kacperska

Sylwia Kacperska

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii DDA przy
  Stowarzyszeniu OD-DO
 • trener kompetencji społecznych – absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu
  Psychologicznego w Ośrodku INTRA
 • aktualnie współpracuje ze Środowiskowymi Centrami Zdrowia Psychicznego dla dzieci
  i młodzieży oraz dla osób dorosłych, które mieszczą się na Bielanach – zajmuje się
  szeroko pojmowaną profilaktyką zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniem
  stygmatyzacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia w
  podejściu integratywnym, będąc pod stałą superwizją
 • współpracuje z osobami dotkniętymi:
  • syndromem DDA i DDD – czyli z dorosłymi dziećmi alkoholików /dorosłymi dziećmi z
   rodzin dysfunkcjonalnych
  • zaburzeniami: nastroju, lękowymi, odżywiania, osobowości
  • trudnościami w nawiązaniu i utrzymaniu relacji,
  • nieumiejętnością radzenia sobie z emocjami
  • trudnościami związanymi z akceptacją siebie,
  • zaniżonym poczuciem własnej wartości
  • kryzysem psychicznym, emocjonalnym