dr n. med. Urszula Zaniewska – Chłopik

  • lekarz psychiatra,  absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny),
  • staż specjalizacyjny z psychiatrii odbyła w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
  • ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej (CBT),
  • jest certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • od wielu lat konsultuje studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracy w Biurze ds Osób Niepełnosprawnych UW,
  • posiada długie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi (Zespół Leczenia Środowiskowego), a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (Poradnia Odwykowa),
  • w lutym 2022 r. obroniła pracę doktorską  „Rozmiary stosowania przymusu bezpośredniego a poczucie przymusu i ocena hospitalizacji przez pacjentów oddziału psychiatrii szpitala ogólnego” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.