Oferta

Naszą ofertę kierujemy do:

 • osób dorosłych
 • osób w podeszłym wieku
 • dzieci
 • młodzieży
 • par
 • rodzin

Oferujemy:

 • konsultacje psychiatryczne

  Psychiatra często widzi, jak wielkim stresem bywa dla pacjentów pierwsze spotkanie. Niektórzy przyznają, że odkładali ostateczną decyzję o umówieniu się na wizytę całymi miesiącami.  Zdarza się, że poziom zdenerwowania na początku spotkania jest równy stresowi egzaminacyjnemu. Zależy to oczywiście od człowieka i jego wcześniejszych doświadczeń, ale psychiatra doskonale zdaje sobie sprawę, jak ogromnym wyzwaniem jest dla wielu osób ten pierwszy kontakt z nim. Dlatego lekarz się, aby rozmówca jak najszybciej przekonał się, że nic mu nie zagraża, że może czuć się bezpiecznie i komfortowo, chociaż problemy, z którymi przychodzi, są zawsze poważne. Pierwsza wizyta trwa zazwyczaj około godziny, czasami trochę dłużej. W czasie rozmowy psychiatra stara się robić notatki, aby niczego istotnego nie przeoczyć. Poza otwartym pytaniem o przyczynę wizyty, zadawane są dodatkowe, które mają pomóc lepiej zrozumieć istotę problemu. Są to często pytania o konkretne objawy, ewentualne lęki, o nastrój, jakość snu, łaknienie i tym podobne. Bardzo ważne są też informacje o ewentualnym wcześniejszym leczeniu, przyjmowanych obecnie lekach, przebytej lub aktualnie trwającej psychoterapii.  Później pada też szereg pytań, które nie zawsze wydają się być związane ze zgłaszanym problemem, ale które są bardzo istotne z punktu widzenia medycznego i pomagają postawić właściwą diagnozę i ustalić optymalną strategię leczenia. Są to pytania o obecność chorób somatycznych, choroby przebyte w dzieciństwie, przyjmowane leki, stosowanie używek, jak również o choroby występujące w rodzinie, sytuację życiową (praca, dom), posiadane wyniki badań dodatkowych etc. Czasem, gdy zachodzi taka potrzeba,  rozmówca proszony jest o wypełnienie krótkiego testu, który ma pomóc w bardziej precyzyjnym określeniu nasilenia pewnych zespołów objawów, jak na przykład zaburzenia depresyjnego bądź lękowego.  Wiele osób z nieufnością myśli o psychiatrze jako o kimś, kto jest szczególnie przenikliwy w tropieniu „nienormalności” i krytyczny wobec wszelkich „odchyleń od normy”. Tymczasem  psychiatrzy to zazwyczaj lekarze, których cechuje szczególnie duża tolerancja na wszelką tak zwaną odmienność.

 • konsultacje endokrynologiczne
 • diagnozę neuropsychologiczną
 • diagnozę psychiatryczną

  Rozpoznanie w psychiatrii, w odróżnieniu od większości innych specjalności medycznych, stawiane jest głównie w oparciu o rozmowę z pacjentem.  Psychiatra, słuchając skarg chorego oraz stawiając mu dodatkowe pytania, stara się przypisać  zgłaszane objawy jakiemuś znanemu, charakterystycznemu  zespołowi  objawów. W ten sposób może na przykład rozpoznać zespół depresyjny, lękowy albo paranoidalny. Chcąc się upewnić co do rozpoznania lub dokładniej ocenić nasilenie objawów lekarz może wykorzystać  specjalnie opracowane w tym celu testy, czy kwestionariusze. Takie „zespołowe” rozpoznanie pozwala skierować dalszy tok diagnostyczny w kierunku znalezienia bądź wykluczenia możliwych przyczyn zaburzenia. Niestety,  w psychiatrii nie jest do końca poznane podłoże wielu problemów, tak więc często raczej wyklucza się możliwe przyczyny organiczne zaburzeń, na przykład choroby somatyczne, które mogą przyczyniać się do wystąpienia  pewnych zaburzeń psychicznych, bądź je imitować. W tym celu prawdopodobne jest, że lekarz zleci wykonanie pewnych dodatkowych badań (eeg, badania obrazowe mózgu, badania laboratoryjne krwi) lub skieruje na konsultację do lekarza innej specjalności. Leczenie choroby podstawowej powinno  poprawić w takiej sytuacji również stan psychiczny chorego.   Z drugiej strony, w niektórych sytuacjach psychiatra może powziąć podejrzenie, że obecne zaburzenia, zwłaszcza, gdy są one uporczywe i trudne do leczenia, są skutkiem pewnych predyspozycji wynikających z osobowości pacjenta. Chcąc to dokładniej poznać  psychiatra może zalecić wykonanie bardziej złożonych testów, które z reguły przeprowadza psycholog.

 • konsultacje psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • psychoterapię rodzin i par

  Do udziału w terapii rodzin zapraszamy rodziny lub pary, które stanęły wobec problemu, z którym trudno jest sobie poradzić samemu. Tym problemem może być niespodziewana sytuacja, która zaskoczyła członków rodziny, śmierć bliskiej osoby, choroba jednego z członków rodziny lub kryzys związany z przejściem rodziny do kolejnej fazy rozwoju (np. narodziny dziecka, czy wychodzenie dziecka z domu).
  Podjęcie terapii przez rodzinę poprzedzone jest wstępną konsultacją. Jest to spotkanie, na którym terapeuci zapoznają się z problemem rodziny, wysłuchują perspektyw wszystkich jej członków po to by móc ustalić realne cele dalszej pracy. W trakcie trwania terapii terapeuci wspólnie z rodziną przyglądają się jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i ustalają co można zrobić, by go rozwiązać lub zmniejszyć.Terapia rodzin i par prowadzona jest w podejściu systemowym, które wychodzi z założenia, że każda osoba w rodzinie wpływa na wszystkich pozostałych jej członków, a zmiana w jednym elemencie systemu rodzinnego powoduje zmianę w całym systemie. Prowadzona jest przez jednego lub parę terapeutów. Spotkanie trwa 1,5 godziny i zazwyczaj odbywa się z częstotliwością co 2 tygodnie. Długość trwania terapii jest kwestią indywidualną, ustalaną wspólnie z rodziną.
  Terapię rodzin i par w naszym ośrodku prowadzą wspólnie Justyna Celmer-Rynkiewicz.
 • wizyty domowe psychologa oraz lekarza psychiatry

  Możliwe jest zamówienie wizyty domowej psychologa oraz psychiatry. Oferta skierowana jest szczególnie do osób, które mają trudności z poruszaniem się z powodu schorzeń fizycznych, jak również nasilonej agorafobii. Nasi specjaliści są w stanie dotrzeć do osób mieszkających na Żoliborzu, Tarchominie i Białołęce oraz Sadybie, Stegnach i w Wilanowie.
 • konsultację wstępną

  Osoby, które mają trudność z określeniem swojego problemu bądź znalezieniem odpowiedniego sposobu poradzenia sobie z nim, mogą skorzystać z jednorazowej konsultacji psychologicznej, której  koszt wynosi 100 zł. Prowadzą ją:  Katarzyna Włodarczyk.
 • konsultacje psychodietetyka
 • poradnictwo żywieniowe

Pomagamy w następujących sytuacjach:

 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju (afektywne) są kategorią, do której zaliczamy m. in.:Depresję – charakteryzuje się obniżeniem nastroju, utratą energii, zainteresowań, większą męczliwością. Dochodzą także inne objawy, takie jak nasilony lęk, niska samoocena, negatywne patrzenie w przyszłość, mogą wystąpić myśli bądź działania suicydalne, problemy ze snem, brak apetytu.Dystymię – przewlekłe obniżenie nastroju o mniejszym nasileniu niż w depresji. Zdarza się, że pozostaje nierozpoznana przez długi czas, nie pozostając bez wpływu na funkcjonowanie chorego.

  Manię – cechuje ją wzmożony nastrój, zwiększona aktywność fizyczna i psychiczna, może pojawiać się rozdrażnienie. Charakterystyczna jest także zmniejszona potrzeba snu, przymus mówienia, gonitwa myśli, brak krytycyzmu wobec podejmowanych działań.

  Chorobę afektywną dwubiegunową – cechująca się nawrotami epizodów depresji i manii oraz dzielącymi je okresami zdrowia.

 • ostry i przewlekły stres
 • zaburzenia adaptacyjne

  Każda zmiana życiowa, którą uważamy za niekorzystną dla siebie lub zbyt trudną, ażeby sobie z nią poradzić, może prowadzić do zaburzeń naszego funkcjonowania psychicznego zwanych zaburzeniami adaptacyjnymi. Utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby, wiadomość o ciężkiej chorobie, ale także ciąża czy narodziny dziecka mogą stać się przyczyną złego samopoczucia, które daje o sobie znać w postaci negatywnych emocji takich jak lęk, smutek, złość, rozdrażnienie. Do tych objawów często dołącza się bezsenność, brak apetytu, niemożność poradzenia sobie z codziennymi obowiązkami, poczucie bezradności. U dzieci mogą pojawić się zachowania nieadekwatne do wieku przykładowo moczenie się w nocy, u młodzieży zaś – zachowania prowokujące czy agresywne. Zaburzenia adaptacyjne pojawiają się zwykle w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia stresującego wydarzenia lub poważnej zmiany życiowej i trwają około pół roku.
 • dolegliwości psychosomatyczne,
 • trudności w okresie żałoby i straty
 • zaburzenia nerwicowe

  Zaburzenia nerwicowe są szeroką kategorią problemów psychicznych, obejmującą zaburzenia: lękowe (także pod postacią fobii), obsesyjno – kompulsyjne (zwane również nerwicą natręctw), reakcje na ciężki stres, trudności adaptacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną oraz dysocjacyjne. Ich źródłem mogą być nierozwiązanie konflikty wewnętrzne, doznane urazy, nieprawidłowe relacje z ważnymi osobami. Objawy manifestują się na wielu poziomach, są to np. kłopoty z pamięcią, koncentracją uwagi, natrętne myśli, odczuwany często stan podwyższonego napięcia, lęk, poirytowanie, częste bóle głowy, brzucha, kłopoty z zasypianiem. Nasilenie objawów może być różne – od ledwo dostrzegalnych symptomów do takich, które znacznie wpływają na jakość życia.
 • psychozy

  Psychozy są grupą zaburzeń psychicznych, w których występują zakłócenia w postrzeganiu i odbieraniu rzeczywistości. Osoba doświadczająca psychozy może słyszeć, widzieć, czuć rzeczy, które nie istnieją w realnym świecie. Często towarzyszy temu silny lęk, niepokój, przekonanie o tym, że coś osobie zagraża. Obraz i przebieg psychoz może się znacznie różnić ze względu na rodzaj doświadczanych objawów. Te najbardziej charakterystyczne to omamy (kiedy osoba odbiera zmysłami nieistniejące głosy, obrazy, dźwięki lub zapachy) oraz urojenia (kiedy osoba wierzy w sądy nie mające potwierdzenia w rzeczywistości). Dodatkowo trudność może sprawiać skoncentrowanie się oraz spójne myślenie. Wczesne rozpoznanie psychozy oraz rozpoczęcie leczenia farmakologicznego jest kluczowe w pomyślnym procesie zdrowienia. W gabinecie In Altum lekarze psychiatrzy oraz psychologowie oferują profesjonalną pomoc w leczeniu oraz radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem zarówno dla osób, których psychoza bezpośrednio dotknęła jak i dla ich bliskich.
 • ADHD u dorosłych

  Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest naukowo uznanym zaburzeniem, które rozpoczyna się w okresie dzieciństwa, jednak u większości osób objawy utrzymują się w czasie dorosłego życia.
  Podstawowe rodzaje objawów dotyczą trzech sfer:

  • 1. zaburzeń uwagi
  • 2. nadmiernej aktywności
  • 3. nadmiernej impulsywności

  Rozpoczynające się w dzieciństwie podstawowe zaburzenia uniemożliwiają skuteczne radzenie sobie w różnych sytuacjach codziennego życia. Takie objawy, jak skłonność do rozpraszania się, dezorganizacja, trudności z doprowadzeniem rozpoczętych działań do końca, czy impulsywność, mogą uniemożliwiać osobom z ADHD normalne funkcjonowanie w życiu. Brak umiejętności radzenia sobie może prowadzić do osiągania wyników poniżej możliwości i do porażek. To z kolei powoduje występowanie negatywnych myśli i przekonań, i w konsekwencji unikanie zadań i rozpraszanie się.
  Wyniki badań nad leczeniem osób z tym zaburzeniem wskazują, że możliwe jest skuteczne  leczenie, oparte na połączeniu farmakoterapii z psychoterapią (w szczególności z terapią poznawczo-behawioralną). Nasz ośrodek oferuje takie właśnie kompleksowe leczenie.

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

  Zaburzenia odżywiania zwykle dotyczą dziewcząt w okresie dojrzewania oraz młodych kobiet, choć coraz częściej dotykają także mężczyzn. Przyczyn powstawania zaburzeń odżywiania można szukać zarówno wśród czynników biologicznych, jak i nieprawidłowych relacji z bliskimi oraz uwarunkowań społeczno – kulturowych. Najbardziej charakterystyczne z tej grupy zaburzeń to jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) oraz bulimia. Anoreksję cechuje celowa utrata wagi wywoływana i podtrzymywana przez daną osobę, nieprawidłowa ocena własnego ciała, u kobiet zanik miesiączki. Obraz bulimii stanowią okresowe napady obżarstwa oraz następujące po nich stosowanie różnych metod, mających zapobiegać skutkom przyjętego pokarmu (prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających). Zarówno dla anoreksji jak i bulimii charakterystyczna jest nadmierna koncentracja na kontroli masy ciała, ogromny lęk przed przybraniem na wadze.
 • inne problemy związane z żywieniem (jedzenie emocjonalne, jedzenie kompulsywne, nocne jedzenie)
  problemy związane z otyłością, cukrzycą, insulinoopornością
  problemy związane z procesem odżywiania u dzieci (nadmierny apetyt lub jego brak)
  problemy związane z odżywianiem  u dzieci ze spektrum autyzmu
 • doświadczanie przemocy
 • zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnienia behawioralne (internet, seks, hazard)
 • zaburzenia seksualne

  Leczenie obejmuje między innymi poniższe zaburzenia w sferze seksualnej:
  – brak lub zmniejszenie potrzeb seksualnych
  – zanik przyjemności seksualnej
  – zaburzenia orgazmu
  – problemy z potencją
  – przedwczesny lub opóźniony wytrysk
 • kryzysy w związkach

  Zdarza się, że ludzie będący w związkach przeżywają różnego rodzaju kryzysy utrudniające harmonijne bycie ze sobą oraz dalszy rozwój relacji. Pary napotykają na swojej drodze szereg problemów związanych m.in. z ważnymi zadaniami życiowymi takimi jak wejście w związek, pojawienie się potomstwa oraz wychowanie go czy utrzymanie stabilnej i długotrwałej relacji. Pojawiają się też dylematy dotyczące stopnia bliskości w parze, określenia obszarów wspólnych a jednocześnie możliwości realizacji indywidualnych celów i potrzeb. Często napotykaną trudnością są też problemy komunikacyjne kiedy to występują problemy w porozumiewaniu się, wysłuchaniu się nawzajem, wzrasta ilość konfliktów lub wycofanie się z kontaktu. W takich sytuacjach pomocne bywa wspólne przyjrzenie się obojga partnerów problematycznej sytuacji i poszukanie wraz z profesjonalistami najlepszych rozwiązań.W In Altum zapraszamy na konsultacje par i w zależności od rodzaju trudności proponujemy możliwe rozwiązania problemów (prowadzimy m.in. terapię, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe).Sesje trwają 90 min. i prowadzone są przez dwóch terapeutów.

 • problemy w relacjach rodzice – dzieci

  Leczenie obejmuje takie problemy, jak:- kłopoty wychowawcze
  – zaburzenia lękowe
  – moczenie
  – tiki
  – agresja
  – problemy ze spaniem i jedzeniem
  – trudności z adaptacją w przedszkolu
 • trudności rodziców dzieci z ADHD i autyzmem
 • zaburzenia psychiczne spowodowane chorobami Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • problemy neurologiczne dorosłych i dzieci
 • otępienia

  Diagnostyka, leczenie i poradnictwo obejmuje następujące problemy: zaburzenia pamięci, nastroju i inne problemy psychiczne występujące u osób w wieku podeszłym ocena procesów poznawczych u osób w wieku późnej dorosłości i u osób z trudnościami z pamięcią choroba Alzheimera i inne otępienia obawy przed wystąpieniem otępienia w przyszłości (przypadki otępienia w rodzinie) porady psychologiczne dla osób opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera zaburzenia psychiczne spowodowane chorobami i uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego