Psychoterapia agresji Warszawa

Agresja problemem XXI wieku

Agresja jako problem towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jest ona czymś naturalnym w świecie zwierzęcym, natomiast wśród ludzi, wraz z rozwojem kultury z jednej strony i narastającym zagęszczeniem i coraz szybszym tempem życia z drugiej, stanowi poważne zagrożenie. Osoba nie radząca sobie z agresją ma przede wszystkim problem z przestrzeganiem norm społecznych i współżyciem z innymi. Najsilniejszym predyktorem wystąpienia agresji jest agresywne zachowanie w przeszłości, niezależnie od jego przyczyny. Agresja jest wyrazem zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, ADHD) w przypadku dzieci i schorzeń psychiatrycznych u dorosłych, wynikiem błędów wychowawczych, skutkiem doświadczania przemocy i zaniedbania emocjonalnego w dzieciństwie, elementem niektórych zaburzeń osobowości. Psychoterapia agresji to najlepszy sposób leczenia w przypadku zaburzeń osobowości i innych problemów psychologicznych. W przypadku uwarunkowań biologicznych konieczne jest często farmakologiczne leczenie agresji.

Psychoterapia agresji Warszawa – najskuteczniejszą metodą leczenia

Nie każdy rodzaj agresji jest podatny na psychoterapię. W przypadku niektórych zaburzeń osobowości bardziej skuteczne są oddziaływania resocjalizacyjne. Niemniej coraz częściej zdarza się, że Sąd kieruje osobę, która weszła w konflikt z prawem, na psychoterapię, od jej przebiegu uzależniając wymiar kary. W innych przypadkach psychoterapia wiąże się z lepszym rokowaniem, zwłaszcza wówczas, gdy pacjent ma wewnętrzną motywację do leczenia. Taką motywacją często jest chęć chronienia najbliższych przed niekontrolowanymi atakami złości i przemocą, również przemocą werbalną i emocjonalną. Psychoterapia agresji to praca wspólnie z terapeutą nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji tak, aby nie było potrzeby rozładowywania ich poprzez impulsywne działanie. Jest to często długi i trudny proces, któremu – jeśli terapia odnosi sukcesy – towarzyszy dojrzewanie osobowości i emocjonalny rozwój pacjenta.

Jak wyglądają spotkania podczas psychoterapii agresji w In-Altum w Warszawie?

Jeśli osoba mieszkająca w Warszawie zdecyduje się na psychoterapię agresji w poradni In-Altum, naszym zadaniem jest, aby odpowiednio ocenić podłoże problemu i w zależności od tego zaproponować właściwy rodzaj psychoterapii lub leczenie farmakologiczne. Czasem bardziej odpowiednia będzie psychoterapia poznawczo-behawioralna, a czasem psychoterapia psychodynamiczna bądź humanistyczna.
Psychoterapia agresji w naszej poradni w Warszawie to spotkania, na których pacjent w żadnym razie nie jest poddawany krytyce. Zadaniem psychoterapeuty jest jedynie jak najlepiej wczuć się w przeżycia osoby , której stara się pomóc, aby zrozumieć, z jakim problemem ma do czynienia. Czy jest to agresja wynikająca z wypalenia zawodowego, a może depresji, która często przebiega ze zwiększoną drażliwością, czy też z napadami gniewu, które przypominają swoim przebiegiem napady lęku panicznego ? A może jest to kwestia temperamentu ? Ludzie różnią się przecież bardzo mocno szybkością i siłą reakcji na różne bodźce. Psychoterapia zajmuje się także poczuciem winy, które zazwyczaj pojawia się po agresywnym akcie. Zdrowe poczucie winy jest jak najbardziej potrzebne i prowadzić powinno do przeżycia żalu i potrzeby naprawienia szkody. Patologiczne poczucie winy nie pozwala konstruktywnie rozwiązać sytuacji, a wręcz prowadzi do nasilenia się zaburzeń. Psychoterapeuta uczy, jak odróżnić jedno od drugiego, a jeśli niektórzy z nas go nie doświadczają w ogóle, to samo przyjrzenie się konsekwencjom działań agresywnych pozwala dojść do wniosku, że agresja i przemoc się po prostu nie opłaca.
Nie ma oczywiście jednego złotego środka, recepty, którą można byłoby zastosować do każdego. W każdym przypadku działania terapeuty wyglądają inaczej, ale wszystkie mają jeden, zamierzony cel – dać osobie nieradzącej sobie z agresją możliwość zmiany swojego życia. Celem jest nauczyć się panowania nad swoimi emocjami, aby korzystać z nich w możliwie najlepszy sposób, w zgodzie ze społecznymi normami.