Leczenie nerwicy Warszawa

Nerwica – co to ?

Nerwica jest to psychogenne zaburzenie dotyczące głównie sfery emocjonalnej. Nie wpływa ona na realną ocenę rzeczywistości, niemniej jej objawy mogą mieć duży wpływ na całe życie człowieka i osób mu bliskich. Obecnie w nomenklaturze medycznej termin „nerwica” nie jest już stosowany, jednak jest nadal powszechnie używany w języku codziennym. W fachowym piśmiennictwie zastąpiło go określenie „zaburzenia lękowe”. Jak więc łatwo się domyślić, wspólną cechą wszystkich rodzajów nerwic jest lęk. Lęk ten może przybierać postać wolno płynącą i charakteryzować się uczuciem przewlekłego napięcia, nieokreślonego niepokoju, zamartwiania się, niezdolnością do odprężenia się, czemu towarzyszyć mogą różnorodne objawy fizyczne wynikające z ciągłego napięcia lub też może on mieć formę napadową, w postaci nagłej i bardzo silnej paniki, z przerażającym strachem, że się zaraz umrze lub straci nad sobą kontrolę.

Te dwa przykłady nie wyczerpują szerokiego spektrum zaburzeń lękowych, które mogą przybierać między innymi postać fobii prostej (np. nadmierny lęk przed psami) , lęku społecznego, agorafobii (lęk przed znalezieniem się w sytuacji „pułapki”), zaburzeń somatyzacyjnych (np. hipochondria), dysocjacyjnych, etc. Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich rodzajów nerwicy, jednak należy o niej myśleć zawsze wtedy, gdy zaburzeniu towarzyszy lęk i gdy nie znajdujemy żadnej przyczyny cierpienia w stanie fizycznym osoby. Leczenie nerwicy z reguły zaczyna się od psychoterapii i w wielu przypadkach na niej kończy. Gdy objawy ograniczają się do jednego rodzaju nerwicy, wtedy leczenie jest prostsze i krótsze. Często wystarczy wówczas kilka – kilkanaście spotkań w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Gdy psychoterapia nie jest wystarczająco skuteczna lub gdy objawy są złożone i nasilone, konieczne może być połączenie psychoterapii nerwicy z leczeniem farmakologicznym. Farmakologiczne leczenie nerwic jest domeną psychiatrów, tak więc w takich sytuacjach potrzebna jest współpraca psychoterapeuty i psychiatry. W naszej poradni In-Altum w mieście Warszawa każdego dnia pomagamy osobom z zaburzeniami nerwicowymi powrócić do normalnego codziennego życia.

leczenie nerwic warszawa

Leczenie nerwicy warszawa – opinie

O ile samo leczenie nerwicy często okazuje się zadaniem dość prostym (to oczywiście zależy od nasilenia objawów i konkretnego przypadku), o tyle czas od pojawienia się pierwszych jej objawów do momentu rozpoznania nierzadko liczony jest w latach. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zaburzenia lękowe często zaczynają się już w okresie nastoletnim lub nawet wcześniej. Dlaczego tak często nie przychodzi nam do głowy, że problem może być związany właśnie z nerwicą ? Wszyscy doświadczamy w swoim życiu lęku, jest on normalnym i potrzebnym sygnałem zagrożenia, ostrzegającym nas przed możliwym niebezpieczeństwem.

W związku z tym może być trudne dostrzeżenie tej granicy, poza którą lęk przestaje być sprzymierzeńcem, a zaczyna być naszym prześladowcą. Poza tym część osób wstydzi się swoich objawów, jako dowodów własnej słabości i nieradzenia sobie w życiu. To może sprawiać, że leczenie nerwicy może być odwlekane przez naprawdę długi czas. Jeszcze innym, prozaicznym powodem niepodejmowania leczenia nerwicy może być ograniczony dostęp do specjalistów, zwłaszcza poza obszarem większych miast. Na szczęście wydaje się, że nie dotyczy to miasta takiego jak Warszawa. Jeśli mieszkają Państwo na Żoliborzu lub na Bielanach, zapraszamy do naszej poradni In-Altum, gdzie oferujemy pacjentom fachową pomoc w tego typu problemach.

nerwica leczenie warszawa

Czy leczenie nerwicy w mieście Warszawa jest procesem długofalowym ?

Niekoniecznie! Dużo zależy od konkretnego przypadku. Czasem objawy lękowe pojawiają się dość przypadkowo, jako reakcja na niektóre dolegliwości natury fizycznej, zwłaszcza gdy nasz kontakt z przedstawicielami opieki zdrowotnej (a czasem z doktorem Google) niechcący działa jak czynnik jatrogenny, czyli utwierdza nas w niesłusznym przekonaniu, że jesteśmy poważnie chorzy. Liczne wizyty u kolejnych lekarzy różnych specjalności, dziesiątki badań, czasem bardzo kosztownych, nierzadko poprzedza spotkanie z psychiatrą bądź psychoterapeutą w naszej poradni In-Altum w Warszawie. W takich sytuacjach czasem zupełnie wystarczające jest dokładne objaśnienie natury nerwicy, jej objawów, uspokojenie chorego, że nie grozi mu żadna poważna choroba fizyczna, ani psychiczna. Oczywiście nie zawsze sprawy mają się tak prosto. Często potrzebne jest podjęcie dłużej trwającej psychoterapii lub włączenie leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych.

Nerwica – jak sobie radzić ?

Objawy nerwicy mogą pojawić się u niemal każdego, jednak są pewne cechy, które czynią nas na jej wystąpienie bardziej podatnymi. W ostatnich latach zostały zidentyfikowane pewne geny, z którymi związana jest większa podatność na zachorowanie w sytuacji większego stresu. Od dawna znane są również pewne cechy osobowości predysponujące do występowania nerwic. Są na nie bardziej podatne osoby introwertyczne, czyli zamknięte w sobie, tłumiące wyrażanie emocji, o dużej łatwości reagowania lękiem na zagrożenia, cechujące się tak zwaną negatywną emocjonalnością. Przynajmniej w niektórych sytuacjach leczenie nerwic nie powinno być odkładane na później, gdyż wiąże się to z większym ryzykiem utrwalenia się lęku. Tak się dzieje na przykład u osób cierpiących na agorafobię. Lęk przed wyjściem z domu w obawie przed napadem paniki i nieuzyskaniem pomocy może sprawiać, że przestajemy opuszczać mieszkanie i z czasem coraz trudniej jest ten lęk przełamać. Kiedy poddajemy się nieracjonalnym obawom i przestajemy walczyć z lękiem, stajemy się jego niewolnikami. Gorzej, kiedy oczekujemy, że dołączą do nas w tym błędnym kole nasi najbliżsi, którzy będą nas bez końca uspokajać, upewniać, że nic nam nie jest, przyłączą się do rytuałów, jakie mają nas chronić przed nieszczęściami itp.

Leczenie nerwicy to konieczna współpraca pacjenta i terapeuty. Wymaga pełnego zaangażowania obu stron, by osiągnąć sukces. Im szybciej podejmiemy leczenie nerwicy, tym większa szansa na to, że efekty będą szybkie i pełne. Im dłużej zwlekamy z podjęciem leczenia, tym bardziej nerwica może się pogłębić i tym trudniejsze staje się jej leczenie.