Psychiatra Warszawa Żoliborz

Nasi eksperci pomogą Ci w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji!

Pierwsza wizyta u lekarza, jakim jest psychiatra, bez względu na to czy zdecydujemy się na usługi naszej poradni, działającej w mieście Warszawa – Żoliborz, czy każdej innej, ma na celu zdiagnozowanie problemów oraz zaburzeń psychicznych, z jakimi zmaga się pacjent i, w zależności od tego, zlecenie stosownego leczenia farmakologicznego. Osoba, do której się udajemy, powinna posiadać tytuł specjalisty, odbyć szkolenie specjalizacyjne oraz zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.

W czasie pierwszej wizyty psychiatra wykonuje badanie lekarskie, które pozwala na szczegółowe poznanie obecnego stanu psychicznego pacjenta. Na jego podstawie ustalane jest rozpoznanie i przedstawiane są wskazania do podjęcia ewentualnego leczenia. Taki specjalista może również wydawać zaświadczenia do celów sądowych, zawodowych oraz edukacyjnych.

Podstawowym narzędziem, jakim się posługuje, jest wywiad od pacjenta, tak zwana autoanamneza, czyli rozmowa, która polega na zbieraniu od niego informacji. Dla celów diagnostycznych niezbędne jest szczegółowe poznanie historii życia pacjenta od czasów dzieciństwa, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, przebiegu edukacji i pracy zawodowej, zdolności intelektualnej, cech osobowości, zainteresowań, ambicji czy planów. Na dalszym etapie konieczne jest poznanie historii przebytych chorób oraz aktualnych problemów ze zdrowiem fizycznym.

Jakie pytania zadaje psychiatra podczas wizyty w warszawskiej poradni na Żoliborzu?

Podczas wizyty u psychiatry spodziewać możemy się szczegółowych pytań odnośnie wszystkich sfer naszego życia. Niektóre z nich mogą nam się na początku wydawać zbyt intymne. Dotyczy to głównie zagadnień takich, jak doświadczenia w relacjach damsko – męskich, pożycie seksualne czy stosunki z najbliższą rodziną. Ma to jednak swoje uzasadnienie – wyłącznie szczegółowe poznanie pacjenta, sposobu, w jaki funkcjonuje w społeczeństwie, jak radzi sobie ze stawianymi przed nim wyzwaniami, czy jakie są jego cechy osobowościowe, pozwala na uzyskanie wglądu w przyczyny oraz rozwój zaburzeń psychicznych. Możliwe staje się wówczas zrozumienie i zdiagnozowanie problemów natury psychicznej, z którymi się zmaga.

Warszawa – Żoliborz. Psychiatra, który wie, jak Ci pomóc

Każdy psychiatra czy to działający w naszej poradni w Warszawie, na Żoliborzu, czy każdy inny, zdaje sobie sprawę z faktu, iż cechy osobowościowe w znaczący sposób rzutują na aktualny stan psychiczny pacjenta i rodzaj objawów, z którymi się zmaga. Jego sposób funkcjonowania i charakter mają znaczący wpływ na oczekiwane efekty terapii.
Zapewne nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, lecz mogą one aktywizować biologiczną predyspozycję do zachorowania na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Na potencjalną efektywność leczenia wpływ mają zarówno wysoki poziom lękliwości, nadwrażliwość na stres czy niski poziom umiejętności społecznych, jak i nadużywanie substancji psychoaktywnych.