Terapia psychologiczna Warszawa

Specjaliści, którym możesz zaufać

W naszej warszawskiej poradni mogą Państwo skorzystać z terapii psychologicznej. To metoda leczenia, której celem jest intencjonalne wykorzystywanie zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, które wykorzystują kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom borykającym się z zaburzeniami psychogennymi (chodzi tutaj między innymi o uzależnienia, depresję, nerwicą, psychozę czy zaburzenia osobowości) oraz takimi, które mają psychologiczne konsekwencje.

Terapia psychologiczna – Warszawa

Psycholog, który prowadzi terapię, bez względu na to, czy jest to Warszawa czy inne polskie miasto, przechodzi stosowne szkolenia w zakresie poszczególnych nurtów terapeutycznych. Jednym z nich są koncepcje psychodynamiczne, które zakładają, iż celem terapii jest wzmocnienie funkcji ego oraz odkrycie przez pacjenta nieświadomych przeżyć, stosowne ich odreagowanie oraz uzyskanie stopniowego wglądu w nie.
Spotkać można się także z koncepcjami poznawczo – behawioralnymi, które bazują na założeniu, że wszelkiego rodzaju ludzkie zachowania są nabywane w toku uczenia się, co jest procesem, na który składają się doświadczenia tak indywidualne, jak i jednostkowe. Kluczową rolę odgrywają tutaj indywidualne przekonania, struktury poznawcze oraz pamięć doświadczeń społecznych.
Terapia psychologiczna bazować może także o koncepcje humanistyczno – egzystencjalne, które podkreślają, iż do powstawania zaburzeń dochodzi jeszcze w okresie dzieciństwa, w sytuacji gdy rodzice nie stwarzają swojemu dziecku stosownych do jego rozwoju warunków wychowawczych. Takie leczenie powinno stwarzać pacjentom borykającym się z problemami egzystencjalnymi warunki, które będą sprzyjały samorealizacji oraz wyzwalać ich siły lecznicze tak, aby byli oni w stanie zrozumieć problemy, z którymi się borykają i wprowadzić stosowne zmiany w życie. Najmłodszy nurt stanowią koncepcje systemowo – interaktywne, które kładą nacisk na to, iż patologiczne zachowania jednostki stanowią efekt jej zaburzonych relacji interpersonalnych.

Jak znaleźć dobrego psychologa prowadzącego terapię w Warszawie?

Jeżeli naszym priorytetem jest znalezienie specjalisty, który prowadzi terapię psychologiczną, pod uwagę warto wziąć kilka kwestii. Pierwszą z nich jest to, czy wybrany przez nas terapeuta posiada dyplom magistra psychologii. Warto również, aby taka osoba ukończyła dodatkowe, kilkuletnie szkolenie z psychoterapii i zdobyła stosowny certyfikat. Zyskujemy wówczas pewność, że pracuje ona pod superwizją, ma za sobą co najmniej kilkaset godzin pracy z pacjentami oraz przeszła terapię własną.
Osoba, która pracuje w mieście, jakim jest Warszawa i której specjalizacją jest terapia psychologiczna, powinna przebyć kilkuletni staż oraz praktyki w stosownych placówkach – znacząco zwiększa to jej wiarygodność wśród setek innych osób świadczących swoje usługi w stolicy. Przed rozpoczęciem leczenia, warto się również dowiedzieć, w jakim nurcie terapeutycznym pracuje dany specjalista. Być może nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, lecz nie każde podejście będzie dobre dla danego zaburzenia.

Psycholog – skuteczna terapia w mieście Warszawa

Pierwsza wizyta u psychologa, który będzie prowadził naszą terapię, nierzadko wiąże się z dużym stresem. Związany jest on zarówno z zupełnie nowym doświadczeniem, jak i oporami przed otwarciem się przed zupełnie obcą osobą, którą widzimy pierwszy raz w życiu. Jest to jednak zupełnie naturalne. Dla wielu osób niezwykle trudny jest już sam fakt przyznania się przed samym sobą, że nie radzą sobie ze swoimi problemami.
Często wolą one przez całe życie tkwić w zaprzeczeniu i utwierdzać się w fałszywym przekonaniu, że nie dzieje się nic złego. W związku z tym, już samo podjęcie decyzji o leczeniu uznać można za pewnego rodzaju sukces. Rozmowa z takim specjalistą nie ma utartego schematu, a jej przebiegu nie da się dokładnie przewidzieć. Pierwsza konsultacja ma głównie na celu zorientowanie się, z jakimi kłopotami boryka się pacjent i jaka jest jego sytuacja życiowa i doświadczenia.