Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna /CBT – Cognitive  Behavioral Therapy/ jest krótkoterminową, opartą na dowodach naukowych, metodą leczenia:

  • zaburzeń nastroju: depresji i zaburzenia dwubiegunowego;
  • zaburzeń lękowych, w tym lęku społecznego, fobii, ataków paniki, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie;
  • zaburzenia stresowego pourazowego ( posttraumatic stress disorder – PTSD)
  • zaburzeń odżywiania;
  • zaburzeń adaptacyjnych;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

Skupia się ona na rozumieniu objawów i problemów „tu i teraz” oraz na ich rozwiązaniu.

Podstawowym założeniem tej formy terapii jest powiązanie myśli z emocjami, odczuciami z ciała i zachowaniem. O reakcji w określonej sytuacji decyduje to, jakie nadamy jej znaczenie. Poprzez doświadczenia uczymy się i utrwalamy swoje zachowania. Na etapie dzieciństwa kształtujemy zasady, które opisują naszą rzeczywistość. Wypracowujemy wtedy najbardziej adaptacyjne sposoby zachowania w danej sytuacji. Te strategie zachowania i związane z nimi przekonania utrwalają się. Jednak w wieku dorosłym mogą być potrzebne inne, bardziej elastyczne strategie i bardziej realistyczne postrzeganie sytuacji. Terapia poznawczo – behawioralna skupia się na urealistycznieniu myśli, na rozumieniu emocji i na zmianie zachowań na bardziej adaptacyjne.