Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna /CBT – Cognitive  Behavioral Therapy/ jest krótkoterminową, opartą na dowodach naukowych, metodą leczenia:

  • zaburzeń nastroju: depresji i zaburzenia dwubiegunowego;
  • zaburzeń lękowych, w tym lęku społecznego, fobii, ataków paniki, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie;
  • zaburzenia stresowego pourazowego ( posttraumatic stress disorder – PTSD)
  • zaburzeń odżywiania;
  • zaburzeń adaptacyjnych;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

Skupia się ona na rozumieniu objawów i problemów „tu i teraz” oraz na ich rozwiązaniu.

Podstawowym założeniem tej formy terapii jest powiązanie myśli z emocjami, odczuciami z ciała i zachowaniem. O reakcji w określonej sytuacji decyduje to, jakie nadamy jej znaczenie. Poprzez doświadczenia uczymy się i utrwalamy swoje zachowania. Na etapie dzieciństwa kształtujemy zasady, które opisują naszą rzeczywistość. Wypracowujemy wtedy najbardziej adaptacyjne sposoby zachowania w danej sytuacji. Te strategie zachowania i związane z nimi przekonania utrwalają się. Jednak w wieku dorosłym mogą być potrzebne inne, bardziej elastyczne strategie i bardziej realistyczne postrzeganie sytuacji. Terapia poznawczo – behawioralna skupia się na urealistycznieniu myśli, na rozumieniu emocji i na zmianie zachowań na bardziej adaptacyjne.

 

Terapia dialektyczno-behawioralna /DBT – Dialectical Behavior Therapy/ – powstała ona z myślą o osobach z silną dysregulacją emocji, z wieloma zaburzeniami psychicznymi, z tendencjami samobójczymi, w szczególności z zaburzeniem osobowości typu borderline. Łączy techniki poznawczo-behawioralne z treningiem uważności, treningiem umiejętności interpersonalnych oraz nauką radzenia sobie z kryzysami. Służy poprawie regulacji emocji, ograniczeniu destrukcyjnych zachowań, w tym tendencji samobójczych i samookaleczania się, a także zwiększeniu akceptacji i uważności oraz poprawie relacji.

 

Na bazie terapii dialektyczno-behawioralnej oparty jest trening Family Connections (FC). Dedykowany jest on rodzinom i najbliższym osób z dysregulacją emocji, w szczególności z zaburzeniem osobowości borderline. Trening FC jest prowadzony w naszej poradni.