Polityka Prywatności serwisu in-altum.com

W przypadku Użytkowników korzystających ze świadczeń medycznych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego.
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że Administratorem Danych jest Gabinet Lekarski i Wizyty Domowe Waldemar Krzyszkowiak z siedzibą w Warszawie 01-651,
przy ul. Gwiaździstej 15 A, lok. 408.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe to: Jakub Krzyżkowiak; e-mail: info.inaltum@gmail.com.
Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oferowanych przez Gabinet Lekarski i Wizyty Domowe Waldemar Krzyszkowiak.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1524).
Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Dane będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu.

Każda osoba korzystająca z usług Poradni ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są pobierane dobrowolnie oraz na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1524)

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Informujemy, że po odbiór dokumentacji medycznej, zaświadczenia lekarskiego lub recepty należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości po wcześniejszym uprzedzeniu recepcji.
(Proces wydawania dokumentacji medycznej nie następuje natychmiastowo i jest niemożliwy w przypadku, gdy lekarz prowadzący przebywa na urlopie. Dokumentacja medyczna wydawana jest do 14 dni od zgłoszenia prośby o jej wydanie.)

W przypadku, gdy osoba nie może zgłosić się po dokumentację medyczną, zaświadczenie lekarskie lub receptę osobiście konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej.

Poradnia zastrzega sobie prawo do powiadamiania o mających się odbyć wizytach telefonicznie i/lub poprzez SMS.

Polityka cookies

Serwis in-altum.com wykorzystuje pliki cookies zawierające dane informatyczne które są umieszczone w twoim urządzeniu końcowym – przeglądarce internetowej.

 • Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.