Terapia poznawczo-behawioralna

Aleksandra Augustyn

 • specjalista psycholog kliniczny, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr 348).
 • posiada certyfikat psychoterapeuty przyznany przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej
 • absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej
 • zawodowo związana z IV Kliniką Psychiatryczną w szpitalu Bielańskim oraz Poradnią Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży  w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
 • oferuje pomoc w zakresie diagnozy i psychoterapii.
 • specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz trudności w życiu seksualnym.
 • członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Antoni Głaz

 • psycholog, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą
 • doświadczenie zdobywał m. in. :
  • w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na oddziale całodobowym
  • w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Poradni Leczenia Uzależnień,
  • w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwic w grupie medycznej Vertimed+ w Warszawie,
  • w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i zaburzeniami osobowości w Warszawie,
  • w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”
 • główne obszary pracy zawodowej, to zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, traumatyczne doświadczenia, trudności w relacjach interpersonalnych i regulowaniu emocji
 • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • pracuje zgodnie z protokołem terapii dialektyczno-behawioralnej

Adrianna Gomoradzka

 • psycholog, absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • pracuje z dorosłymi i z nastolatkami
 • doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na oddziale psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w Poradni leczenia i profilaktyki uzależnień MONAR w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie
 • stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach
 • zawodowo najbardziej interesuje się zaburzeniami osobowości, w tym zaburzeniem osobowości typu borderline, depresją, objadaniem się, lękiem oraz stresem
 • jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • pasjonatka terapii poznawczo-behawioralnej, w tym psychoterapii Trzeciej Fali (szczególnie DBT)
 • pracuje w nurcie psychoterapii dialektyczno-behawioralnej (terapia indywidualna i grupy)
Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska-Witek

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • pracuje z dziećmi i z dorosłymi,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz w Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
 • swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty,
 • zawodowo szczególnie interesuje się problematyką przezwyciężania kryzysów życiowych, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczestniczy w licznych szkoleniach, aktualnie kończy czteroletnie szkolenie do certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Motivational Interviewing),
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.