Terapia poznawczo-behawioralna

Antoni Głaz

 • psycholog, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie,
 • pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą,
 • doświadczenie zdobywał m. in. :
  • w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na oddziale całodobowym,
  • w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Poradni Leczenia Uzależnień,
  • w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwic w grupie medycznej Vertimed+ w Warszawie,
  • w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i zaburzeniami osobowości w Warszawie,
  • w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”
 • główne obszary pracy zawodowej, to zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, traumatyczne doświadczenia, trudności w relacjach interpersonalnych i regulowaniu emocji,
 • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
 • pracuje zgodnie z protokołem terapii dialektyczno-behawioralnej.

Adrianna Gomoradzka

 • psycholog, absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie,
 • pracuje z dorosłymi i z nastolatkami,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na oddziale psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w Poradni leczenia i profilaktyki uzależnień MONAR w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie,
 • stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach,
 • zawodowo najbardziej interesuje się zaburzeniami osobowości, w tym zaburzeniem osobowości typu borderline, depresją, objadaniem się, lękiem oraz stresem,
 • jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
 • pasjonatka terapii poznawczo-behawioralnej, w tym psychoterapii “Trzeciej Fali” (szczególnie DBT),
 • pracuje pod stałą superwizją,
 • pracuje zgodnie z protokołem DBT (terapii dialektyczno-behawioralnej).
Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska-Witek

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • pracuje z dziećmi i z dorosłymi,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz w Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
 • swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty,
 • zawodowo szczególnie interesuje się problematyką przezwyciężania kryzysów życiowych, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczestniczy w licznych szkoleniach, aktualnie kończy czteroletnie szkolenie do certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Motivational Interviewing),
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.