Konsultacja wstępna

Edyta Pilipczuk

Edyta Brykalska

 • psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologii Klinicznej na APS
 • ukończyła 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej
 • cykl kursów doskonalących z zakresu seksuologii w CMKP
 • obecnie jest w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • pracuje jako psycholog w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin
 • współpracuje z Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. A. Piotrowskiego w ramach współprowadzenia projektu mieszkania chronionego dla osób młodych chorujących psychicznie

W poradni In Altum:

 • prowadzi konsultacje psychologiczne,
 • udziela wsparcia psychologicznego osobom w kryzysach, mającym trudność w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia lub psychoterapii,
 • wykonuje diagnozę psychologiczną, inteligencji oraz osobowości
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami po kryzysach psychotycznych, z zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi
 • pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą

 

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

 • psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW),
 • bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej, projekcie prof. Weissa (twórcy polskiej szkoły rehabilitacji) oraz prof. Skibniewskiej, architekta,
 • od 2007 roku pracuje w oddziale Kliniki Rehabilitacji WUM w Centrum Rehabilitacji “Stocer”,
 • jej pacjenci to osoby zarówno po urazie rdzenia kręgowego, jak i i niesprawne od urodzenia,
 • obecnie zajmuje się głównie pomocą osobom we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego i ich rodzinom,
 • udziela pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym fizycznie w rozwiązywaniu ważnych spraw życiowych – wzrostu samodzielności, wzrostu poczucia własnej wartości, lepszej adaptacji do zmienionej sytuacji życiowej,
 • zajmuje się również metodami relaksacyjnymi oraz problemami ludzi starszych,
 • od 2008 r. wykłada psychologię dla fizjoterapeutów w Wyższej Szkole Rehabilitacji,
 • jest psychologiem z I stopniem specjalizacji z psychologii klinicznej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
 • w poradni In Altum pracuje jako psycholog.

Osoby sprawne i niesprawne nie różnią się, jeśli chodzi o człowieczeństwo, różnimy się jednak sposobem poruszania się i problemami z tego wynikającymi.

 • zakres działalności Pani Katarzyny Włodarczyk to przede wszystkim:
  – pomoc psychologiczna osobom, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną – urazy
  kręgosłupa, amputacje,
  – wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
  – wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie.