Psychiatra

Jan Brykalski

dr n. med. Jan Brykalski

 • Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 roku.
 • W 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry.
 • W maju 2013 roku obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
 •  W latach 2002-2013 r. pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym oraz w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych.
 •  W 2005  uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego.
 •  W 2012 brał udział w szkoleniu na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.
 •  w latach 2014-2016 pracował jako konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie.
 • w latach 2017-2019 był  kierownikiem oddziału dziennego psychiatrycznego  (oddział dzienny rehabilitacyjny i oddział terapeutyczny leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim.
 • Od 2010 roku prowadzi konsultacje lekarskie w poradni In Altum i ProPsyche.
 • Jego hobby to żeglarstwo, narciarstwo. Jest żonaty.  Ma jednego syna.

dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak

 • lekarz psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie,
 • staż kliniczny odbywał w Akademii Medycznej i w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IV Klinika Psychiatryczna w szpitalach Bródnowskim i Bielańskim),
 • posiada szczególne doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia środowiskowego (Zespół Leczenia Domowego na Bródnie) i konsultacji w oddziałach szpitali wielospecjalistycznych,
 • uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy dotyczącej związków depresji z chorobą niedokrwienną serca,
 • posiada umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej i zintegrowanej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 317) oraz analitycznej terapii grupowej (4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”),
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP (intensywna krótkoterminowa terapia psychodynamiczna) wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • w poradni In Altum pracuje jako specjalista psychiatra i psychoterapeuta,
 • specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych oraz ADHD u dorosłych.

Waldemar Krzyszkowiak – ZnanyLekarz.pl

 

 

Jolanta Paszko

 • lekarz psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie,
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, a następnie w Szpitalu Bródnowskim i Bielańskim w Warszawie,
 • praca z pacjentami w oddziale całodobowym, w poradni, w środowisku oraz konsultacjach w szpitalu wielospecjalistycznym,
 • w latach 1999 – 2008 asystent naukowy w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • prace naukowe z zakresu psychiatrii środowiskowej, klinicznej, otwarty przewód doktorski,
 • odbyte szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie, staże kliniczne w oddziałach psychiatrycznych w Wiedniu i Herdecke/Wittem (Niemcy).
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

dr n. med. Urszula Zaniewska – Chłopik

 • lekarz psychiatra,  absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny),
 • staż specjalizacyjny z psychiatrii odbyła w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
 • ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej (CBT),
 • jest certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • od wielu lat konsultuje studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracy w Biurze ds Osób Niepełnosprawnych UW,
 • posiada długie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi (Zespół Leczenia Środowiskowego), a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (Poradnia Odwykowa),
 • w lutym 2022 r. obroniła pracę doktorską  „Rozmiary stosowania przymusu bezpośredniego a poczucie przymusu i ocena hospitalizacji przez pacjentów oddziału psychiatrii szpitala ogólnego” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.