terapia dialektyczno-behawioralna

Antoni Głaz

 • psycholog, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie,
 • pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą,
 • doświadczenie zdobywał m. in. :
  • w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na oddziale całodobowym,
  • w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Poradni Leczenia Uzależnień,
  • w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwic w grupie medycznej Vertimed+ w Warszawie,
  • w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i zaburzeniami osobowości w Warszawie,
  • w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”
 • główne obszary pracy zawodowej, to zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, traumatyczne doświadczenia, trudności w relacjach interpersonalnych i regulowaniu emocji,
 • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
 • pracuje zgodnie z protokołem terapii dialektyczno-behawioralnej.