Terapia poznawczo-behawioralna

Adrianna Gomoradzka

  • psycholog, absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
  • obecnie w trakcie czteroletniego, podyplomowego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie – ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  • ukończyła całościowe, zaawansowane szkolenie DBT Comprehensive, prowadzone przez dr Alana Fruzzetti, wieloletniego współpracownika Marshy Linehan i dr Armidę Fruzzetti z McLean Hospital w USA
  • absolwentka kursu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction/Redukcja Stresu Oparta na Uważności) prowadzonego przez Annę Gubernat – certyfikowaną nauczycielkę MBSR
  • doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na oddziale psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w Poradni leczenia i profilaktyki uzależnień MONAR w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie, a także w Centrum DBT Emocje, gdzie odbyła zaawansowane szkolenie ze wszystkich modułów terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz prowadziła terapię pacjentów w nurcie DBT
  • jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)
  • ukończyła szkolenie dla liderów Family Connections i prowadzi grupy dla bliskich osób z dysregulacją emocjonalną,
  • pracuje pod stałą superwizja oraz uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach zespołu konsultacyjnego DBT
  • pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej (DBT)
  • w pracy wykorzystuje umiejętności związane z uważnością (mindfulness)
  • pracuje z dorosłymi oraz nastolatkami (16+) i ich rodzicami, oferuje pomoc psychoterapeutyczną w problemach, takich jak:
    • dysregulacja emocji
    • zaburzenia osobowości
    • borderline
    • autoagresja
    • zaburzenia lękowe
    • depresja
    • zaburzenia odżywiania
    • stres
    • doświadczanie przemocy
    • niskie poczucie własnej wartości
    • trudności z koncentracją i uwagą

Aleksandra Morawska

 • psycholog, absolwentka Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia
 •  ukończyła szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
 •  ukończyła szkolenie terapii schematów w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • bierze udział w różnych szkoleniach, stale uzupełnia i poszerza swoją wiedzę w trosce o jakość oferowanego wsparcia
 • dba o regularną superwizję swojej pracy
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach szpitali:  Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz  Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Orłowskiego w Warszawie w charakterze psychologa w zespole bariatrycznym – pomaga Pacjentom przygotować się do leczenia chirurgicznego, zapewnia opiekę psychologiczną przed i po leczeniu
 • prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną osób dorosłych i młodzieży stacjonarnie oraz online
 • oprócz psychoterapii przeprowadza również konsultacje bariatryczne
Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska-Witek

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • pracuje z dziećmi i z dorosłymi,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz w Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
 • swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty,
 • zawodowo szczególnie interesuje się problematyką przezwyciężania kryzysów życiowych, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczestniczy w licznych szkoleniach, aktualnie kończy czteroletnie szkolenie do certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Motivational Interviewing),
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.