SCID-II

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV.

Cena wykonania testu i opracowania wyniku – 300 zł