Test MOXO

Czy moje dziecko ma ADHD?

Test MOXO – obiektywne wsparcie diagnozy i terapii ADHD oraz innych zaburzeń

Czy Twoje dziecko:

 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • wydaje się nie słyszeć co się do niego mówi
 • nie kończy zadań, rozprasza się, zapomina
 • niespokojnie porusza rękoma lub stopami
 • wierci się na krześle, chodzi po klasie
 • jest hałaśliwe i przesadnie pobudzone
 • wyrywa się z odpowiedzią przed końcem pytania
 • nie potrafi czekać na swoją kolej
 • często przerywa lub przeszkadza innym
Jeśli rozpoznajesz choć jeden objaw – to może świadczyć o ADHD lub innych zaburzeniach.
Zadbaj o profesjonalną i obiektywną diagnozę – wykonaj komputerowy test Moxo.

Diagnoza

Czy wiesz, że ADHD to zespół różnych objawów o szerokim spektrum?

Kluczowym jest zdiagnozować, jaki konkretnie obszar stanowi problem. Test Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego, porównuje z normami i prezentuje w postaci obiektywnych wskaźników dla:

 • zaburzeń uwagi
 • czasu reakcji
 • impulsywności
 • nadruchliwości

Wyniki Moxo dostępne są natychmiast po zakończeniu testu w postaci zrozumiałych wykresów i tabel stanowiąc obiektywną bazę dla diagnozy specjalisty – psychiatry, neurologa, czy też psychologa.1


Plan terapii

Moxo pozwala także precyzyjnie określić bodźce, które wpływają na zachowanie dziecka.

Zastosowano w nim unikalny w skali światowej system elementów rozpraszających (dystraktorów) wzrokowych, słuchowych oraz mieszanych, dzięki czemu możemy skutecznie planować pracę z dzieckiem w domu, w szkole i w innych środowiskach.

2

Weryfikacja skuteczności terapii

Moxo w sposób obiektywny mierzy efekty terapii. Jest to szczególnie istotne przy farmakoterapii, gdzie zastosowanie leków wiąże się z ryzykiem występowania niepożądanych skutków ubocznych.

3MOXO został zweryfikowany badaniami naukowymi,

które wykazały jego 90% skuteczność.

 

Pamiętaj – niezdiagnozowane i nieleczone ADHD może prowadzić do wielu poważnych zaburzeń w zachowaniu dziecka!

Moxo to test komputerowy trwający zaledwie 15 min.

Ma atrakcyjną graficznie formę, dzięki czemu dzieci chętnie go wykonują.

Występuje w dwóch wersjach wiekowych:

 • dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 • dla młodzieży i dorosłych w wieku 13 do 60 lat.

Wyniki testu Moxo skutecznie wspomagają:

 • postawienie diagnozy o ADHD (i innych zaburzeniach) bądź wykluczenie występowania tego zaburzenia
 • zaplanowanie terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnienie wpływu różnego rodzaju dystraktorów na zachowanie badanego
 • obiektywne zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii (psychologicznej, farmakologicznej)

Cena wykonania testu 150 zł

Cena wykonania testu i omówienia wyniku – 200 zł