Test WISC-R

Jest to stosowane w Polsce od ponad 30 lat, podstawowe narzędzie służące do oceny poziomu inteligencji ogólnej i ewentualnej diagnozy upośledzenia umysłowego. Skala przeznaczona jest do badania dzieci w wieku szkolnym (6 – 16 lat). Badanie trwa przeciętnie około 60 minut i może być stosowane jedyni e przez psychologów z dyplomem magisterskim. Charakteryzuje się wysoką rzetelnością i trafnością.