Nasi specjaliści

Edyta Pilipczuk

Edyta Brykalska

 • psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologii Klinicznej na APS
 • ukończyła 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej
 • cykl kursów doskonalących z zakresu seksuologii w CMKP
 • obecnie jest w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • pracuje jako psycholog w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin
 • współpracuje z Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. A. Piotrowskiego w ramach współprowadzenia projektu mieszkania chronionego dla osób młodych chorujących psychicznie

W poradni In Altum:

 • prowadzi konsultacje psychologiczne,
 • udziela wsparcia psychologicznego osobom w kryzysach, mającym trudność w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia lub psychoterapii,
 • wykonuje diagnozę psychologiczną, inteligencji oraz osobowości
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami po kryzysach psychotycznych, z zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi
 • pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą

 

dr n. med. Jan Brykalski

dr n. med. Jan Brykalski

 • lekarz psychiatra, ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2000 r,
 • 2001 – staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie,
 • 2003 – lekarz okrętowy na Szkole Pod Żaglami na żaglowcu Pogoria,
 • 2002-2013 – pracował jako psychiatra w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (oddział psychiatryczny w szpitalu Bielańskim w Warszawie, konsultacje psychiatryczne w szpitalu ogólnomedycznym, dyżury na izbie przyjęć, poradnia zdrowia psychicznego),
 • od 2014 roku konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie,
 • 2005-2006 – stypendium naukowe w ramach międzynarodowego programu Fogarty’ego na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych,
 • 2007-2011 – kierownik programu badawczego dotyczącego problemu uzależnienia od alkoholu,
 • w 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry,
 • 2012 – szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii,
 • W 2013 roku obronił pracę doktorską “Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercze u u zależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych,
 • od 2007 roku prywatna praktyka lekarska.

Zakres jego zainteresowań obejmuje m.in.:
– zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
– zaburzenia lękowe (nerwice),
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw),
– leczenie zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),
– zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu,
– zaburzenia zachowania, nastroju, urojeniowe u osób w wieku podeszłym,
– współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych.

 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • W In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.
 • Hobby: Żeglarstwo, narty.

Justyna Celmer-Rynkiewicz

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia),
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 853).
 • ukończyła 4-letnie podyplomowe studia zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (nr dyplomu: 006/2015.2/35),
 • posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii realizowany przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, pracując z pacjentami dotkniętymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami funkcji poznawczych, a także przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz psychosomatycznymi,
 • obecnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, gdzie zajmuje się terapią i wsparciem psychologicznym dla osób chorujących psychicznie jak również ich rodzin,
 • prowadzi:
 • terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz nastroju,
 • terapię osób zmagających się z szeroko rozumianymi kryzysami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach z innymi,
 • terapię wspierającą dla osób chorujących psychicznie
 • terapię rodzin i par w ujęciu systemowym

Antoni Głaz

 • psycholog, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie,
 • pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą,
 • doświadczenie zdobywał m. in. :
  • w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na oddziale całodobowym,
  • w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Poradni Leczenia Uzależnień,
  • w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwic w grupie medycznej Vertimed+ w Warszawie,
  • w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i zaburzeniami osobowości w Warszawie,
  • w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”
 • główne obszary pracy zawodowej, to zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, traumatyczne doświadczenia, trudności w relacjach interpersonalnych i regulowaniu emocji,
 • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
 • pracuje zgodnie z protokołem terapii dialektyczno-behawioralnej.

Adrianna Gomoradzka

 • psycholog, absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie,
 • pracuje z dorosłymi i z nastolatkami,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na oddziale psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w Poradni leczenia i profilaktyki uzależnień MONAR w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie,
 • stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach,
 • zawodowo najbardziej interesuje się zaburzeniami osobowości, w tym zaburzeniem osobowości typu borderline, depresją, objadaniem się, lękiem oraz stresem,
 • jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
 • pasjonatka terapii poznawczo-behawioralnej, w tym psychoterapii “Trzeciej Fali” (szczególnie DBT),
 • pracuje pod stałą superwizją,
 • pracuje zgodnie z protokołem DBT (terapii dialektyczno-behawioralnej).

Olga Kozyra

 • psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
 • aktualnie kończy specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 • przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • ukończyła także studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • jest członkiem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów PTPP i PTP.
 • doświadczenie zdobywała m.in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego oraz w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii.
 • oferuje pomoc psychoterapeutyczną młodzieży od 14 r.ż., która doświadcza:
  • stanów lękowych, paniki, zamartwiania się;
  • trudności w relacjach z rówieśnikami, w tym lęku społecznego;
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami;
  • braku akceptacji siebie;
  • kryzysów rozwojowych, którym towarzyszy poczucie zagubienia, osamotnienia, izolacji społecznej, braku sensu życia, czy braku kompetencji;
  • zaburzeń odżywiania się.
 • prowadzi  także psychoterapię osób dorosłych, które cierpią z powodu:
  • lęków;
  • obniżenia nastroju;
  • zaburzeń odżywiania;
  • zaburzeń osobowości;
  • kryzysów życiowych i nieradzenia sobie z emocjami;
 • oferuje także porady, diagnostykę i terapię seksuologiczną w zakresie problemów takich, jak:
  • brak ochoty na seks;
  • brak satysfakcji ze współżycia;
  • trudności w osiągnięciu orgazmu;
  • zaburzenia erekcji;
  • przedwczesny lub zbyt późny wytrysk;
  • trudności związane z określeniem lub zaakceptowaniem swojej orientacji bądź tożsamości seksualnej;
  • problemy związane z doświadczaniem przemocy;
  • a także przeróżne lęki, frustracje dotyczące sfery seksualności i cielesności człowieka
 • proponuje pomoc psychologiczną i seksuologiczną nie tylko osobom z poważnymi trudnościami, ale także tym którzy chcą podnieść jakość i komfort swojego życia.

dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak

 • lekarz psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie,
 • staż kliniczny odbywał w Akademii Medycznej i w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IV Klinika Psychiatryczna w szpitalach Bródnowskim i Bielańskim),
 • posiada szczególne doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia środowiskowego (Zespół Leczenia Domowego na Bródnie) i konsultacji w oddziałach szpitali wielospecjalistycznych,
 • uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy dotyczącej związków depresji z chorobą niedokrwienną serca,
 • posiada umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej i zintegrowanej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 317) oraz analitycznej terapii grupowej (4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”),
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP (intensywna krótkoterminowa terapia psychodynamiczna) wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • w poradni In Altum pracuje jako specjalista psychiatra i psychoterapeuta,
 • specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych oraz ADHD u dorosłych.

Sprawdź opinię o specjaliście Waldemar Krzyszkowiak na ZnanyLekarz.pl

Zobacz profil Waldemar Krzyżkowiak na szukamterapeuty.pl

 

Maja Kszczotek

Maja Kszczotek

 • lekarz psychiatra, absolwentka II Wydzialu Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • pracuje w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziale ogólnopsychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego oraz poradni odwykowej (praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi),
 • szczególne zainteresowania:
  – zaburzenia nastroju,
  – zaburzenia psychotyczne,
  – uzależnienia i współuzależnienia.
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

dr n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • adiunkt w Zakładzie Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ,
 • posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych,
 • uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,
 • ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ,
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • prowadzi prywatny gabinet psychoterapii, pracuje z osobami dorosłymi.
dr hab. n. med. Lucyna Papierska

dr hab. n. med. Lucyna Papierska

 • lekarz, specjalista endokrynolog, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • kolejne stopnie specjalizacji (z Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii) zdobyła pracując w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • tu też obroniła pracę doktorską,
 • jest lekarzem, wykładowcą, opiekunem specjalizacji młodszych kolegów, tłumaczem literatury naukowej i popularnonaukowej, autorem wielu prac w prasie medycznej,
 • od pięciu lat pełni funkcję konsultanta IV Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim, stąd jej obecność w zespole In Altum,
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz endokrynolog i chorób wewnętrznych.

Zaburzenia równowagi hormonalnej wpływaja silnie na nasz nastrój i samopoczucie, a choroby układu wewnątrzwydzielniczego mogą powodować ciężkie nawet objawy psychiatryczne. Z drugiej strony stres, depresja czy inne zaburzenia sfery psychicznej silnie wpływają na wydzielanie wielu hormonów. W swojej pracy naukowej i klinicznej widzę wyraźnie jak bardzo soma i psyche przenikają się wzajemnie i jak ważne jest w związku z tym holistyczne podejście do terapii. Moi pacjenci muszą zrozumieć, na czym polega ich choroba i jakie są cele oraz sposoby jej leczenia. Muszą też współpracować ze mną podczas terapii, bo to oni przede wszystkim są swoimi lekarzami – ja tylko pomagam i uczę, jak radzić sobie z dolegliwościami.

Jolanta Paszko

 • lekarz psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie,
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, a następnie w Szpitalu Bródnowskim i Bielańskim w Warszawie,
 • praca z pacjentami w oddziale całodobowym, w poradni, w środowisku oraz konsultacjach w szpitalu wielospecjalistycznym,
 • w latach 1999 – 2008 asystent naukowy w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • prace naukowe z zakresu psychiatrii środowiskowej, klinicznej, otwarty przewód doktorski,
 • odbyte szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie, staże kliniczne w oddziałach psychiatrycznych w Wiedniu i Herdecke/Wittem (Niemcy).
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.
Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska-Witek

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • pracuje z dziećmi i z dorosłymi,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz w Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
 • swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty,
 • zawodowo szczególnie interesuje się problematyką przezwyciężania kryzysów życiowych, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczestniczy w licznych szkoleniach, aktualnie kończy czteroletnie szkolenie do certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Motivational Interviewing),
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.
Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

 • psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW),
 • bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej, projekcie prof. Weissa (twórcy polskiej szkoły rehabilitacji) oraz prof. Skibniewskiej, architekta,
 • od 2007 roku pracuje w oddziale Kliniki Rehabilitacji WUM w Centrum Rehabilitacji “Stocer”,
 • jej pacjenci to osoby zarówno po urazie rdzenia kręgowego, jak i i niesprawne od urodzenia,
 • obecnie zajmuje się głównie pomocą osobom we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego i ich rodzinom,
 • udziela pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym fizycznie w rozwiązywaniu ważnych spraw życiowych – wzrostu samodzielności, wzrostu poczucia własnej wartości, lepszej adaptacji do zmienionej sytuacji życiowej,
 • zajmuje się również metodami relaksacyjnymi oraz problemami ludzi starszych,
 • od 2008 r. wykłada psychologię dla fizjoterapeutów w Wyższej Szkole Rehabilitacji,
 • jest psychologiem z I stopniem specjalizacji z psychologii klinicznej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
 • w poradni In Altum pracuje jako psycholog.

Osoby sprawne i niesprawne nie różnią się, jeśli chodzi o człowieczeństwo, różnimy się jednak sposobem poruszania się i problemami z tego wynikającymi.

 • zakres działalności Pani Katarzyny Włodarczyk to przede wszystkim:
  – pomoc psychologiczna osobom, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną – urazy
  kręgosłupa, amputacje,
  – wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
  – wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie.

Urszula Zaniewska – Chłopik

 • lekarz psychiatra,  absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny),
 • staż specjalizacyjny z psychiatrii odbyła w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
 • ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej (CBT),
 • jest certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • od wielu lat konsultuje studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracy w Biurze ds Osób Niepełnosprawnych UW,
 • posiada długie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi (Zespół Leczenia Środowiskowego), a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (Poradnia Odwykowa),
 • ma otwarty przewód doktorski w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Rafał Zawadzki

Rafał Zawadzki

 • psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia, kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (w ramach ISTDP International),
 • posiada certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy, którego jest członkiem,
 • prowadzi długo- i krótkoterminową terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię grupową,
 • zajmuje się także pracą z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, konsultuje osoby z problemami z nadużywaniem alkoholu.,
 • prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.

Renata Żurko

 • lekarz psychiatra, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • pracuje w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej,
 • ukończyła szkolenie w psychoterapii o charakterze integracyjnym (łączącym różne kierunki psychoterapeutyczne) w Ośrodku INTRA,
 • szczególne zainteresowania zawodowe: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychotyczne.
 • w poradni In Altum pracuje jako specjalista psychiatra.