Nasi specjaliści

Jan Brykalski

dr n. med. Jan Brykalski

 • Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 roku.
 • W 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry.
 • W maju 2013 roku obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
 •  W latach 2002-2013 r. pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym oraz w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych.
 •  W 2005  uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego.
 •  W 2012 brał udział w szkoleniu na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.
 •  w latach 2014-2016 pracował jako konsultant psychiatra w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie.
 • w latach 2017-2019 był  kierownikiem oddziału dziennego psychiatrycznego  (oddział dzienny rehabilitacyjny i oddział terapeutyczny leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim.
 • Od 2010 roku prowadzi konsultacje lekarskie w poradni In Altum i ProPsyche.
 • Jego hobby to żeglarstwo, narciarstwo. Jest żonaty.  Ma jednego syna.

Justyna Celmer-Rynkiewicz

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia),
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 853).
 • ukończyła 4-letnie podyplomowe studia zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (nr dyplomu: 006/2015.2/35),
 • posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii realizowany przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia, pracując z pacjentami dotkniętymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami funkcji poznawczych, a także przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz psychosomatycznymi,
 • obecnie jest kierownikiem Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.  Zajmuje się  tam także psychoterapią i wsparciem psychologicznym dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.
 • prowadzi:
 • terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz nastroju,
 • terapię osób zmagających się z szeroko rozumianymi kryzysami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach z innymi,
 • terapię wspierającą dla osób chorujących psychicznie

Adrianna Gomoradzka

  • psycholog, absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
  • absolwentka czteroletniego, podyplomowego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie – ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  • ukończyła całościowe, zaawansowane szkolenie DBT Comprehensive, prowadzone przez dr Alana Fruzzetti, wieloletniego współpracownika Marshy Linehan i dr Armidę Fruzzetti z McLean Hospital w USA
  • absolwentka kursu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction/Redukcja Stresu Oparta na Uważności) prowadzonego przez Annę Gubernat – certyfikowaną nauczycielkę MBSR
  • doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na oddziale psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w Poradni leczenia i profilaktyki uzależnień MONAR w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie, a także w Centrum DBT Emocje, gdzie odbyła zaawansowane szkolenie ze wszystkich modułów terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz prowadziła terapię pacjentów w nurcie DBT
  • jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)
  • ukończyła szkolenie dla liderów Family Connections i prowadzi grupy dla bliskich osób z dysregulacją emocjonalną,
  • pracuje pod stałą superwizja oraz uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach zespołu konsultacyjnego DBT
  • pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej (DBT)
  • w pracy wykorzystuje umiejętności związane z uważnością (mindfulness)
  • pracuje z dorosłymi oraz nastolatkami (16+) i ich rodzicami, oferuje pomoc psychoterapeutyczną w problemach, takich jak:
    • dysregulacja emocji
    • zaburzenia osobowości
    • borderline
    • autoagresja
    • zaburzenia lękowe
    • depresja
    • zaburzenia odżywiania
    • stres
    • doświadczanie przemocy
    • niskie poczucie własnej wartości
    • trudności z koncentracją i uwagą

Olga Kozyra

 • psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
 • jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • aktualnie kończy specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • ukończyła także studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów PTPP i PTP
 • doświadczenie zdobywała m.in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego oraz w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii
 • oferuje pomoc psychoterapeutyczną młodzieży od 16 r.ż., która doświadcza:
  • stanów lękowych, paniki, zamartwiania się;
  • trudności w relacjach z rówieśnikami, w tym lęku społecznego;
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami;
  • braku akceptacji siebie;
  • kryzysów rozwojowych, którym towarzyszy poczucie zagubienia, osamotnienia, izolacji społecznej, braku sensu życia, czy braku kompetencji;
  • zaburzeń odżywiania się
 • prowadzi  także psychoterapię osób dorosłych, które cierpią z powodu:
  • lęków;
  • obniżenia nastroju;
  • zaburzeń odżywiania;
  • zaburzeń osobowości;
  • kryzysów życiowych i nieradzenia sobie z emocjami;
 • oferuje także porady, diagnostykę i terapię seksuologiczną w zakresie problemów takich, jak:
  • brak ochoty na seks;
  • brak satysfakcji ze współżycia;
  • trudności w osiągnięciu orgazmu;
  • zaburzenia erekcji;
  • przedwczesny lub zbyt późny wytrysk;
  • trudności związane z określeniem lub zaakceptowaniem swojej orientacji bądź tożsamości seksualnej;
  • problemy związane z doświadczaniem przemocy;
  • a także przeróżne lęki, frustracje dotyczące sfery seksualności i cielesności człowieka
 • proponuje pomoc psychologiczną i seksuologiczną nie tylko osobom z poważnymi trudnościami, ale także tym którzy chcą podnieść jakość i komfort swojego życia

dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak

 • lekarz psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie,
 • staż kliniczny odbywał w Akademii Medycznej i w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IV Klinika Psychiatryczna w szpitalach Bródnowskim i Bielańskim),
 • posiada szczególne doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia środowiskowego (Zespół Leczenia Domowego na Bródnie) i konsultacji w oddziałach szpitali wielospecjalistycznych,
 • uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy dotyczącej związków depresji z chorobą niedokrwienną serca,
 • posiada umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej i zintegrowanej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 317) oraz analitycznej terapii grupowej (4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”),
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP (intensywna krótkoterminowa terapia psychodynamiczna) wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • w poradni In Altum pracuje jako specjalista psychiatra i psychoterapeuta,
 • specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych oraz ADHD u dorosłych.

Waldemar Krzyszkowiak – ZnanyLekarz.pl

 

 

Marta Kuleta-Piotrowska

mgr Marta Kuleta-Piotrowska

 • Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji, psychoterapeuta.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.
 • Prowadzi prywatną praktykę oraz współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Kontakt: 607 680 608

dr n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • adiunkt w Zakładzie Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ,
 • posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych,
 • uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,
 • ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ,
 • posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] wydany przez International Experiential Dynamic Therapy Association,
 • prowadzi prywatny gabinet psychoterapii, pracuje z osobami dorosłymi.

Kontakt: 609 481 556

Aleksandra Morawska

 • psycholog, absolwentka Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia
 •  ukończyła szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
 •  ukończyła szkolenie terapii schematów w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • bierze udział w różnych szkoleniach, stale uzupełnia i poszerza swoją wiedzę w trosce o jakość oferowanego wsparcia
 • dba o regularną superwizję swojej pracy
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziałach szpitali:  Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz  Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Orłowskiego w Warszawie w charakterze psychologa w zespole bariatrycznym – pomaga Pacjentom przygotować się do leczenia chirurgicznego, zapewnia opiekę psychologiczną przed i po leczeniu
 • prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną osób dorosłych i młodzieży stacjonarnie oraz online
 • oprócz psychoterapii przeprowadza również konsultacje bariatryczne
dr hab. n. med. Lucyna Papierska

dr hab. n. med. Lucyna Papierska

 • lekarz, specjalista endokrynolog, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • kolejne stopnie specjalizacji (z Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii) zdobyła pracując w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • tu też obroniła pracę doktorską,
 • jest lekarzem, wykładowcą, opiekunem specjalizacji młodszych kolegów, tłumaczem literatury naukowej i popularnonaukowej, autorem wielu prac w prasie medycznej,
 • od pięciu lat pełni funkcję konsultanta IV Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim, stąd jej obecność w zespole In Altum,
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz endokrynolog i chorób wewnętrznych.

Zaburzenia równowagi hormonalnej wpływaja silnie na nasz nastrój i samopoczucie, a choroby układu wewnątrzwydzielniczego mogą powodować ciężkie nawet objawy psychiatryczne. Z drugiej strony stres, depresja czy inne zaburzenia sfery psychicznej silnie wpływają na wydzielanie wielu hormonów. W swojej pracy naukowej i klinicznej widzę wyraźnie jak bardzo soma i psyche przenikają się wzajemnie i jak ważne jest w związku z tym holistyczne podejście do terapii. Moi pacjenci muszą zrozumieć, na czym polega ich choroba i jakie są cele oraz sposoby jej leczenia. Muszą też współpracować ze mną podczas terapii, bo to oni przede wszystkim są swoimi lekarzami – ja tylko pomagam i uczę, jak radzić sobie z dolegliwościami.

Jolanta Paszko

 • lekarz psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie,
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, a następnie w Szpitalu Bródnowskim i Bielańskim w Warszawie,
 • praca z pacjentami w oddziale całodobowym, w poradni, w środowisku oraz konsultacjach w szpitalu wielospecjalistycznym,
 • w latach 1999 – 2008 asystent naukowy w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • prace naukowe z zakresu psychiatrii środowiskowej, klinicznej, otwarty przewód doktorski,
 • odbyte szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie, staże kliniczne w oddziałach psychiatrycznych w Wiedniu i Herdecke/Wittem (Niemcy).
 • w poradni In Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

Malwina Racka-Pluta

 • psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji, studium psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Ukończyła szkolenia m.in. z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia
 • doświadczenie zdobywała na oddziałach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współpracując z organizacjami pozarządowymi i w prywatnej praktyce  
 • pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP
 • prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży
 • wspiera rodziny doświadczające kryzysów w relacjach
 • prowadzi psychoterapię okołoporodową związaną z depresją poporodową, niepłodnością i stratą
Katarzyna Ralska-Staszel

mgr Katarzyna Ralska-Staszel

 • Pedagog, trener, asystent psychodramy, psychoterapeuta.
 • Pracuje w Oddziale Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz w Ośrodku Dobrej Psychoterapii „Busola” w Myślenicach.
 • Prowadzi prywatną praktykę.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.

Kontakt: 883 230 883

Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska-Witek

 • psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • pracuje z nastolatkami i z dorosłymi,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz w Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka,
 • swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty,
 • zawodowo szczególnie interesuje się problematyką przezwyciężania kryzysów życiowych, poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem,
 • uczestniczy w licznych szkoleniach, aktualnie kończy czteroletnie szkolenie do certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Motivational Interviewing),
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.

Magdalena Stawińska

 • ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • od drugiego roku studiów pracowała jako konsultant dietetyczny w firmie LUXMED.
 • dietetyka kliniczna jest jej pasją, ale na co dzień zajmuje się również dietetyką sportową.

„Żywienie odgrywa niesamowicie istotną rolę w terapii wielu zaburzeń, również sfery psychicznej. Prawidłowy sposób odżywiania może pomóc nie tylko w poprawie wyglądu, ale również naszego samopoczucia. Moim celem jest przede wszystkim edukacja żywieniowa pacjenta, zachęcenie go do zmiany nawyków żywieniowych na lepsze, pokazanie jaki model żywienia jest najlepszy w jego jednostce chorobowej, tak aby mógł wspierać swoje leczenie na każdej płaszczyźnie.”

Paulina Szczepankowska

 • psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;
 • prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym;
 • doświadczenie zdobywała m. in. w trakcie stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie, w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej NZOZ PsychoMedic.pl, gdzie była członkiem Zespołu Reflektującego, a także w INGENIUM – Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Bemowo m. st. Warszawy;
 •  pracuje z osobami, które:
  •  przeżywają trudności w relacjach z innymi, czują się niezrozumiane,
  • nie radzą sobie ze złością, własną agresją, często wchodzą w konflikty,
  • cierpią z powodu niskiej samooceny,
  •  doświadczają poczucia winy, wstydu,
  • mają poczucie braku sensu, satysfakcji, pustki,
  • borykają się z kryzysami życiowymi,
  • są nadmiernie krytyczne wobec siebie i innych,
  • doświadczają konfliktów wewnętrznych i lęku,
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie;
 •  swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych  Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

 • psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW),
 • bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej, projekcie prof. Weissa (twórcy polskiej szkoły rehabilitacji) oraz prof. Skibniewskiej, architekta,
 • od 2007 roku pracuje w oddziale Kliniki Rehabilitacji WUM w Centrum Rehabilitacji „Stocer”,
 • jej pacjenci to osoby zarówno po urazie rdzenia kręgowego, jak i i niesprawne od urodzenia,
 • obecnie zajmuje się głównie pomocą osobom we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego i ich rodzinom,
 • udziela pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym fizycznie w rozwiązywaniu ważnych spraw życiowych – wzrostu samodzielności, wzrostu poczucia własnej wartości, lepszej adaptacji do zmienionej sytuacji życiowej,
 • zajmuje się również metodami relaksacyjnymi oraz problemami ludzi starszych,
 • od 2008 r. wykłada psychologię dla fizjoterapeutów w Wyższej Szkole Rehabilitacji,
 • jest psychologiem z I stopniem specjalizacji z psychologii klinicznej,
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
 • w poradni In Altum pracuje jako psycholog.

Osoby sprawne i niesprawne nie różnią się, jeśli chodzi o człowieczeństwo, różnimy się jednak sposobem poruszania się i problemami z tego wynikającymi.

 • zakres działalności Pani Katarzyny Włodarczyk to przede wszystkim:
  – pomoc psychologiczna osobom, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną – urazy
  kręgosłupa, amputacje,
  – wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
  – wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie.

dr n. med. Urszula Zaniewska – Chłopik

 • lekarz psychiatra,  absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny),
 • staż specjalizacyjny z psychiatrii odbyła w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim,
 • ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej (CBT),
 • jest certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • od wielu lat konsultuje studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracy w Biurze ds Osób Niepełnosprawnych UW,
 • posiada długie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi (Zespół Leczenia Środowiskowego), a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (Poradnia Odwykowa),
 • w lutym 2022 r. obroniła pracę doktorską  „Rozmiary stosowania przymusu bezpośredniego a poczucie przymusu i ocena hospitalizacji przez pacjentów oddziału psychiatrii szpitala ogólnego” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
Rafał Zawadzki

Rafał Zawadzki

 • psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia, kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (w ramach ISTDP International),
 • posiada certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy, którego jest członkiem,
 • prowadzi długo- i krótkoterminową terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, terapię par oraz terapię grupową,
 • zajmuje się także pracą z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, konsultuje osoby z problemami z nadużywaniem alkoholu.,
 • prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.
 • w poradni In Altum pracuje jako psychoterapeuta.